';
side-area-logo

Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri

Yurtdışı Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi nasıl yapılır?

Yurtdışı tanıtımlarının desteklenmesi Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/6 tarihli tebliğ ile düzenlenmiştir. Buna göre bu düzenlemenin asli amacı Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile iş birliği kuruluşu ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasının sağlanması hedeflenmektedir. Yine bu tebliğ çerçevesinde yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil ve mal ticareti faaliyetlerinde giderlerin bir kısmı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) tarafından karşılanmaktadır.

arge

Bahsi geçen sınai ve ticari şirketten kasıt Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretim faaliyetiyle iştigal eden ve kapasite raporu sahibi şirketler ile yazılım şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleridir.

İşbirliği kuruluşlarından temel kasıt ise Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleridir.
Bu bilgilere binaen sınai ve ticari şirketler ve işbirliği kuruluşlarına yapılan destekler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi ve Destek Oranları

Şirket kira giderlerinin desteklenmesi için bahsi geçen ana şirket veya şirketin yurtdışında açmış olduğu birim ve şubeler arasında mutlaka organik bir baş bulunması gerekir. Destek ödemesi ise şirketin yurtdışında dâhil olduğu ortaklık oranına göre hesaplanır. İşbirliği kuruluşlarının da yurtdışına bağlı olan birim veya şubelerinin kiraları bu tebliğ dâhilinde desteklenir.

Sınai ve ticari şirketler için;

Desteklenme oranları açılan birimin mağaza olması halinde %60 iken yıllık en fazla 120.000 ABD dolarına kadar
Aşılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve en fazla 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Ticari şirketler için;

Desteklenme oranları açılan birimin mağaza olması halinde %50 iken yıllık en fazla 100.000 ABD dolarına kadar
Aşılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve en fazla 75.000 ABD dolarına kadar desteklenir.
Bu şartlara göre bahsedilen işletme kira ödemesini ancak 4 yıl boyunca devlet desteğinden yararlanarak ödeyebilir.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Destek Oranları

Şirketler veya işbirliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek görsel ve yazılı tanıtımlar Türkçe veya Türkiye menşeili yayın firmaları aracılığıyla yapılan tanıtım ve reklam faaliyetleri harici olarak destek kapsamına alınmaktadır.

Buna göre;

Sponsorluk

Yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım

Reklâm panoları

Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları

Broşürler

Eşantiyon ve tanıtım malzemeleri

Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri
Tebliğ kapsamında yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri
% 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Ancak yurt dışı birimi bulunmayan yurt içi şirketler ve işbirliği kuruluşları ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri için
% 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD dolarına kadar desteklenirler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.