';
side-area-logo

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi sicil belgesi, sanayi sicil sistemine kayıt olabilmek için işe başladıktan sonra iki ay içerisinde alınması gerekli olan belgedir. Belge kapsamında her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kayıt edilmesi gerekmektedir.

Sanayi Sicili Kapsamındaki İşletmeler aşağıdaki gibidir;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde sanayici tanımı yapılmaktadır. Bu düzenlemeye göre;

1920x1280

Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini,

Makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile

Kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle,

Devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler,

Sanayi işletmesi sayılmaktadır.

Ayrıca 7033 sayılı Kanunla bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de imalatçı işletmeler kapsamına dâhil edilmiş olup buna göre,

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle,

Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,

Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri,

Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de,

Sanayi işletmesi ve sanayiciler

Başvuru için yapılması gerekenler nelerdir?.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu belge her iki yılda bir vize işlemine tabii tutulmaktadır. Vize işlemleri gereğince firmadan alınan belgenin yenilenmesi ve üretim detaylarının bildirilmesi gereklidir.

Eğer firma üretimde veya üretilen ürünlerde değişikliğe giderse yapılan değişikliklerin belge üzerine işlenmesi adına bakanlığa bir ay içinde bildirimi zorunludur.

Bir işletmenin birden çok üretim yerinde faaliyet gösteriyorsa sanayi sicil belgesini bu yerler için ayrı ayrı alınması gereklidir. Bu sebeple birden fazla fabrikaya sahip olan mükelleflerin her fabrika için ayrı ayrı sanayi siciline kayıt olması ve belge talebinde bulunması gereklidir.

Sanayi sicil belgesinin sanayi işletmelerine sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir: elektrik faturalarının sanayi abonesi tarifesinden ödenmesi, elektrik kullanımlarından %2 oranında trt payının hesaplanmaması, ihraç kaydıyla mal teslimlerinde kdv tecil-terkin uygulamasından yararlanma, bankalar tarafından ihracat kredileri (türk eximbank) ile kredilendirilen firmaların imalatçı olup olmadıklarının tespitinde sanayi sicil belgesi talep edilebilmesi, kamu ihale kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantaj sağlaması.

İsteğe bağlı olarak belge başvurusu e-devlet üzerinden de yapılabilir. Belgenin ibrazında bir eksiklik, ibraz edilmeyişi veya kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edilirse kanunun 2, 4, 5 ve 11. Maddelerine dayanarak zamanında belgeyi usulünce taktim etmeyen firmalara para cezası uygulanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 15 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.