';
side-area-logo

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği Nedir?

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteklerin amacı, Türkiye’de sınai-ticari veya ticari faaliyet gösteren firmalar ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve ticaret yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerinin kira giderlerinin karşılanmasıdır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler. Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. (şube, yurt dışında şirkete ortak olma vs.)

Destek Miktarı Nedir?

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan birimlerin kira giderleri her bir birim başına; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar. Açılan birimin depo, ofis, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, desteklenir.

İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri, her bir birim başına; Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar.

Açılan birimin depo, ofis, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, desteklenir.

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
Yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan firmalara Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilmektedir.

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Firmalar bu desteklerden faydalanmak için gerekli evraklar ile birlikte üyesi oldukları İBGS’ye başvuruda bulunmalıdırlar. İşbirliği Kuruluşları ise başvurularını Ticaret Bakanlığına yapmalıdırlar.