';
side-area-logo

KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

Ulusal Ajansın teklif çağrısına çıktığı Erasmus+ KA2 – Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İş Birliği) / Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde gençlik alanındaki uygulamaların iyileştirilmesi, ortaklar üzerinden aktarım yapılması ve bunların uygulanmasına yönelik hazırlanan başvuruları destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız. Programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

erasmus+

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2020 / 30.04.2020 / 01.10.2020 – Saat: 13:00 (Türkiye saati)

Program Bütçesi  
Azemi Destek 450.000 Avro (3 yıl için)
Azami Destek Oranı  
Proje Süresi 6 - 36 ay
Programın Hedefleri Genel Hedef: Gençlik alanına yönelik sistemlerin geliştirilerek niteliklerini arttırmak, yerel ve ulusal alandaki faaliyetlere uyarlamak
Özel Hedef: Gençlik çalışanlarının kullanması için eğitim/öğretim metotlarını güçlendirecek yaklaşımlar üretmek, buna dair beceri ve yetkinlikler kazanmak
Uygun Başvuru Sahipleri ● Yükseköğretim kurumu
● Okul, enstitü, eğitim merkezi
● Küçük, orta, büyük ölçekli özel/kamusal işletme
● Yerel, bölgesel, ulusal kamu kurumu
● Temsilciler (Ticaret odası, sanayi/esnaf dernekleri, mesleki dernek, sendika)
● Şirketlerarası eğitim merkezi
● Müşterek eğitim sunan şirket
● Kariyer rehberliği ve bilgilendirme hizmeti sunan kurum
● Kültürel kuruluş (Kütüphane, müze, araştırma enstitüsü, vakıf)
●Kar amacı gütmeyen kuruluş, STK
Uygun Faaliyetler Ortaklar arası uygulama ve deneyimlerin paylaşılması,
Özgün uygulamaların test edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
Örgün, yaygın ve informal öğrenmeye dayalı yeterliliklerin paylaşılması,
Avrupa vatandaşlığı bilincinin oluşturulması,
Yerel otoritelerin işbirliğini güçlendirme amaçlarına hizmet eden eğitim ve öğretim faaliyetleri

Erasmus+ KA2 Nedir?

Eğitim ve gençlik alanındaki reforma ve deneyimlerin daha fazla genç kitleye ulaşması amacıyla sağlanan Erasmus+ KA2 destekleri ülkemizden sık başvuru almaktadır. Amaç Türkiye’deki eğitimin de Avrupa standartlarına ulaşmasını sağlamaktır. Bu sayede gençlerin yetenekli olduğu konularda girişimcilik yapması da sağlanmaktadır.

Erasmus+ KA2 – Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği / Gençlik Alanında Starejik Ortaklıklar Nedir?

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar, gençlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların geliştirdiği özgün yaklaşımlar çerçevesinde birtakım uygulamalar geliştirmelerine, ortakların bunları birbirleri ile değiştirmelerine ve uygulamalarına olanak sağlayan bir Erasmus+ projesidir.

Kimler Katılımcı Olabilir, Şartlar Nelerdir?

Gençlere yönelik çalışmalar yapan yükseköğretim kurumları, okul, enstitü ve eğitim merkezleri, kâr amacı gütmeyen kuruluş, dernek ve STK’lar, özel ya da kamusal işletmeler, kamu kurumları, ticaret odaları, esnaf dernekleri, sendikalar, araştırma enstitüleri, vakıflar, müşterek eğitim sunan şirketler, kütüphane ve müzeler, bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar, Avrupa Gençlik STK’sı, gençlik çalışmalarında aktif olan gençlik grupları, Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar projesine başvurabilir. Proje, en az 2 program üyesinden ortakla başvuru kabul etmektedir.

Projenin Süresi Nedir?

Projeler 6 ay ile 36 ay arasında gerçekleştirilir. Son dönem projeler en fazla 30 ay olacak şekilde planlanmalıdır. Erasmus+ proje başvuruları kapsamında katılımcıların bu kriteri biliyor olması şarttır.

Projenin Kazanımları Nelerdir?

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi ile birlikte gençlik alanında ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen iş birlikleri güçlenecektir. Kazanılan beceri ve yetkinliklerin iş gücü piyasasına uyarlanması ile gençlik alanında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar kapasitelerini arttıracak oluşacak bu dinamik bir yapı ile gençlerin ihtiyaçlarının daha anlaşılabilir ve karşılanabilir olmasına hizmet edecektir.

Hibe Neleri Kapsar?

Hibe, projenin yönetim ve uygulamasını, ulus ötesi proje toplantılarını, fikri çıktıları, çoğaltıcı etkinlikleri, istisnai masrafları (hizmet alımı vb.), öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerini, seyahat giderlerini, özel ihtiyaç desteğini ve mali teminatları kapsar.

Başvurular Ne Zaman Yapılır?

Hareketlilik 3 ayrı dönemde gerçekleştirilir. 1 Mayıs-30 Eylül dönemi için 5 Şubat, 1 Ağustos-31 Aralık için 30 Nisan, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi için 1 Ekim Brüksel saati ile 12:00 son Erasmus+ proje başvuruları için geçerli tarihlerdir.

Projeye Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

Pasaport işlemlerinin uzun süreceği dikkate alınarak pasaportunuz hazır bir şekilde projelere başvuru yapmak daha sağlıklı olacaktır. Başvuru yapmak için Organizasyon Kimliği (OID) gereklidir. Daha önce herhangi bir Erasmus+ programına başvurusu bulunan kişilerin OID’leri mevcuttur. Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar KA2 başvuruları çevrim içi formatta Avrupa Komisyonunun internet sayfasından gerçekleştirilir. İşlemler esnasında güncel Program Rehberi dikkate alınmalıdır. İstenen ek belgelerin elden teslim edilmeyeceği, başvuru formu ile beraber sisteme yükleneceği unutulmamalıdır. Ulusal Ajans, teklif çağrısı dönemlerinde bu süreçlere yardımcı olması amacıyla bilgilendirici toplantılar düzenlemektedir. Toplantılara dair duyuruların internet sitesinden takip edilmesi ve oturumlara katılım gösterilmesi başvuruların eksiksiz tamamlanması için faydalı olacaktır. Daha fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için 0312 922 02 20 telefon numarasından ya da info@sundanismanlik.net mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Her Proje Kabul Edilir Mi?

Erasmus+ proje başvuruları için kriterlerin Turna Proje Yönetim Sistemi’nde yer alan uygunluk kriterlerinin tamamına uyması beklenir. Bu kriterlere uymayan Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar KA2 başvuruları değerlendirilmez, reddedilme sebepleri yazılı olarak taraflara bildirilir. Bu aşamayı geçen başvurular bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilir ve puanlama yapılır. En yüksekten en düşüğe doğru sıralanan başvurulara sırayla hibe verilir. Sonuçlar taraflara bildirilir.

Projem Kabul Edildi, Ne Yapmalıyım?

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar KA2 programı kapsamında kabul ve yedek listelerinin resmi bildirimlerinden sonra tarafların sözleşme yapabilmeleri için talep edilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Sözleşmelerin Ulusal Ajansa iletilmesinden sonra başvuru sahipleri yararlanıcı konumuna geçer ve belirlenen hibelerin dağıtımı başlar.

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için;

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka2-ka205-ortaklik-faaliyetlerinde-ogrenme-firsatlari-3/