';
side-area-logo

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı belirlenmiş teknoloji alanlarında bulunan ürünlerin ülkemizde ilk defa üretimini sağlayacak proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır

arge

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2020 / 30.04.2020 / 01.10.2020 – Saat: 13:00 (Türkiye saati)

Program Bütçesi 376.600.000 Avro
Azemi Destek
Azami Destek Oranı  
Proje Süresi 3 - 24 ay
Programın Hedefleri Genel Hedef: : Gençlerin kamu yararına faaliyetlerde bulunarak Avrupa vatandaşlığı bilincini kazanmalarını sağlamak
Özel Hedef: Gençlerin toplumsal hayata katılımını destekleyerek dayanışma, hoşgörü ve sorumluluk bilincini pekiştirmek
Uygun Başvuru Sahipleri ● STK
● Kamu kuruluşu
● Sosyal sorumluluk alanında çalışan kar amacı güden kuruluşlar
Uygun Faaliyetler Gidilen kuruluşun çalışma alanına uygun faaliyetler

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Nedir?

Program, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak öncelikli olarak belirlenmiş teknoloji alanlarında bulunan ve ülkemizde ilk defa üretimi gerçekleştirilecek ürünlerin üretimini desteklemektedir. Böylece ileri teknoloji sınıfına ait ürünlerin ticarileşmesi bu ürünleri içeren yatırımların artması / hızlanması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Program kapsamında ;

-Kamu kurum / kuruluşları, kanun ile kurulmuş vakıflar ve uluslararası fonların desteklediği sanayi amaçlı ar-ge ve yenilik projelerinin çıktısı olan teknolojik ürünler

-Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan işletmelerin ar-ge ve yenilik projelerinin çıktısı olan teknolojik ürünler

-Kamu araştırma merkezi / enstitüsü / altyapısının ar-ge çalışmalarının çıktısı olan teknolojik ürünler

-Öz kaynak kullanımı ile gerçekleştirilen ar-ge çalışmalarının çıktısı olan, patenti alınan / TÜBİTAK’ın onayladığı teknolojik ürünler

ile ilgili üretimde bulunacak Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler yatırımları için destek başvurusunda bulunabilirler.

Destek Kapsamı Nedir?

Desteklenen sektörlere yönelik faaliyetleri bulunan firmalar makine / teçhizat giderleri ve işletme giderleri için 2 destek alabileceklerdir.
Makine ve Teçhizat Desteği: Mikro işletmelere ithal alımlar için %60, yerli alımlar için %80 olmak üzere en fazla 8.000.000 TL, küçük işletmelere ithal alımlar için %50, yerli alımlar için %70 olmak üzere en fazla 7.000.000 TL, orta ölçekli işletmeleer ithal alımlar için %40, yerli alımlar için %60 olmak üzere 6.000.000 TL ve büyük işletmelere ithal alımlar için %10, yerli alımlar için %30 olmak üzere en fazla 3.000.000 TL destek sağlanır. Ama makine ve teçhizat bedeli, yardımcı makine ve teçhizat bedeli, taşıma ve sigorta masrafları desteğin kapsamı içindedir. Destek süresi 36 aydır.

İşletme Gideri Desteği: Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yatırımların tamamlanmasını takip eden 1 yıl içindeki başvurularına yönelik enerji, personel ve kira masraflarının %75’i geri ödemesiz olacak şekilde karşılanır.

Makine ve teçhizat desteği ile işletme gideri desteği toplamda 10.000.000 TL’yi aşamaz.

Arsa bedeli, arazi düzenleme masrafları, bina / inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt giderleri, genel giderler (aydınlatma, havalandırma, ısıtma, yönetim vs.), faiz giderleri, beklenmeyen giderler, amortismanlar, balkım / onarım giderleri, hammadde, ara malı giderleri destek kapsamında değildir.