';
side-area-logo

Yeni Girişimci Programı – Geleneksel Girişimci Destek Programı

Geleneksel Girişimci Destek Programı, işletmelerin kuruluş aşamalarını kapanmadan tamamlamaları için gerçekleştirilen başvuruları destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 55.000 / 60.000 TL
Proje Süresi 24 Ay
Programın Hedefleri Yeni kurulan işletmelerin hayatta kalma oranlarını artırmak
Uygun Başvuru Sahipleri Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan işletmeler

Geleneksel Girişimci Destek Programı Nedir?

Geleneksel Girişimci Destek Programı kurulan işletmelerin kapanmadan faaliyetlerine devam edebilme oranlarını arttırmayı hedefleyen bir destek sunar.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

İşletme ve girişimciler bu programdan yalnızca 1 defa faydalanabilir. Girişimcilik Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programından daha önce faydalanan işletme ve girişimler bu programdan faydalanamazlar.

Girişimcilerin işletme kurmadan önce girişimcilik eğitimlerini tamamlaması gereklidir. İŞGEM / TEKMER’de bulunan işletmeler için eğitim şart değildir.

İşletme, başvuru tarihinden geriye dönük en fazla 1 yıl içinde kurulmuş olmalı, Türk Ticaret Kanununda belirtilen gerçek veya tüzel kişi konumunda yer almalıdır. Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı %50’nin üzerinde olmalıdır.

Destek Miktarı Nedir?

Program, kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteğinden oluşur. Başvuru kabul edildikten sonra 2 yıl boyunca destek sağlanır.
Kuruluş desteği dahilinde gerçek kişi olarak kurulmuş işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi olarak kurulmuş işletmelere 10.000 TL geri ödemesiz destek sunulur.

Performans desteği prim gün sayısına göre hesaplanan bir destektir. Proje başlangıç tarihinden birinci yılın sonuna kadar olan süre Birinci Performans Dönemi, birinci yılın bitiminden ikinci yılın sonuna kadar olan süre İkinci Performans Dönemi olarak adlandırılır. Birinci dönemde toplam prim gün sayısı 180-539 olanlar için (1-2 personel) 5.000 TL,  540-1079 olanlar için (3-4personel) 10.000 TL, 1080 ve üstü olanlar için (4+ personel) 20.000 TL destek sağlanır. İkinci dönemde ise 360-1079 olanlar için 5.000 TL, 1080-1439 olanlar için 15.000 TL, 1440 ve üstü olanlar için 20.000 TL destek sağlanır. Böylece geri ödemesiz toplam 40.000 TL’ye kadar destek sunulur. Girişimci genç (30 yaşından gün almamış), kadın, engelli (%40’dan fazla), gazi ya da birinci dereceden şehit yakını ise 10.000 TL eklenerek 50.000 TL’ye kadar destek sunulur.

Sertifika desteği dahilinde kurulan işletmede çalışan personele yönelik mesleki / teknik sertifika ve belgeler için 5.000 TL’ye kadar destek sunulur.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

İşletmeler KBS üzerinden ilgili uygulama birimine başvuru yaparak taahhütname onaylar. Başvuru sonucu kabul, ret ve düzenleme olarak kararlaştırılabilir. Başvuru reddine 1 kere itiraz edilebilir.

Gerçekleştirilecek mal / hizmet satın alımlarının hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez (Performans desteği hariç). Tespit edilmesi halinde destek kesilir.

KOSGEB, destek alan işletmeyi kendi personeli ya da hizmet alımı aracılığıyla izleme hakkına sahiptir. Destek devam ederken işletmenin tasfiye edilmesi ya da kapanması halinde destek kesilir. Yine destek sürerken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna uygulama birimi karar verir. Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez. Desteklenen işletmenin kuruluş tarihini takip eden 1 yıl içinde kapanması halinde geri ödemesiz destekler geri ödemeli durumuna geçer ve yasal faizi ile alınır. Kuruluş tarihini takip eden 1 yıl içinde kapanmayıp daha sonra kapanan iletmelerden destek geri talep edilmez.