';
side-area-logo

Demokrasi ve İnsan Hakları için AB Aracı Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın teklif çağrısına çıktığı Demokrasi ve İnsan Hakları için AB Aracı Teklif Çağrısı ile genelde; sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi yoluyla insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve ilerletilmesine katkı sağlamak hedeflenirken özelde; yerel ve ulusal düzeyde insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesinde sivil toplumun katılımının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 16.03.2021

 

Program Bütçesi

 

3.300.000 EUR

 

Azami Destek 600.000 EUR
Azami Destek Oranı %95
Proje Süresi 24 – 36 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

 

Hibe almaya hak kazanmak için;

  • Tüzel kişi olmak ve
  • Kar amacı gütmeyen ve
  • Sivil toplum örgütü olmak ve
  • Eş-başvuran (lar) ve bağlı kuruluş (lar) ile projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğruda sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek ve
  • Baş başvuru sahipleri ve varsa eş başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar için hiçbir ilke uygulanmaz.

 

Son Başvuru Tarihi 16.03.2021

 

 

 

 

Program Öncelikleri

 

Kadın hakları, cinsiyet temelli şiddet, LGBTI hakları

İşkence ve kötü muamelenin engellenmesi

İfade, din, medya, örgütlenme özgürlüğü

Çocuk hakları,

Cezaevi sisteminin ve cezaevlerindeki insan haklarının iyileştirilmesi

Ayrımcılıkla mücadele, kültürel haklar ve azınlık hakları

Mülteci ve göçmen hakları

Sosyal haklar ve eşit fırsatlar

Adalete erişim ve adil yargılama hakkı