';
side-area-logo

UR-GE

UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile hâlihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) Nedir?

Uluslararası rekabetçiliği geliştirmeye yönelik, proje ve kümelenme yaklaşımı esas alınarak, yerel mekanizmaların harekete geçirilmesine fırsat tanıyan işbirliği kuruluşlarının liderliğinde ihracat alışkanlığını piyasa içerisinde yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır. UR-GE projeleri işbirliğinin yanı sıra firmaların rekabet etmeyi de öğrendikleri bir destek sistemidir. Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesi sağlanarak uluslararası piyasada rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Destek sayesinde şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanması beklenmektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

UR-GE projelerine TURQUALITY, Marka Destek programlarına katılan ve Şahıs firmaları dışındaki tüm firmalar katılabilir.

Destek Miktarı Nedir?

2010/8sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı
İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve Danışmanlık 75% 400.000 $ Proje Süresince (36 Ay) İşbirliği Kuruluşları
Yurt Dışı Pazarlama 75% 150.000 $ / Program 10 program İşbirliği Kuruluşları
Alım Heyeti 75% 100.000 $ / Program 10 program İşbirliği Kuruluşları
İstihdam 75% Emsal Brüt Ücret 2kişi;ProjeSüresince (36 Ay) İşbirliği Kuruluşları
Bireysel Danışmanlık 70% 50.000$/yıl 3 Yıl Şirketler

. UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin, Genelge’ de belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

– İhtiyaç analizi,

– Eğitim hizmeti,

– Danışmanlık hizmeti,

– Kümenin yurt dışında tanıtımı

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Katılımcı şirket talep yazısı formu doldurularak başvuru yapılabilir. Proje başvuru aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri aracılığı ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi, destek aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvuruda bulunulabilir.