';
side-area-logo

AB – COSME programı ELIIT Projesi İkinci Teklif Çağrısı

“ELIIT” projesi kapsamında tekstil, deri, giyim ve ayakkabı alanında çalışan KOBİ’ler ile teknoloji sağlayıcıları arasında Avrupa çapında farklı ülkelerden ortak ilgi alanlarına sahip insanları buluşturarak yenilikçi iş fikirleri geliştirilir. Bahsi geçen bu sektörler Avrupa’da öne çıkan ve daha fazla yatırımla geliştirilmesi planlanan başlıca sektörlerdir. Bu sektörler kısaca TGDA başlığı ile anılır.

Bu sektörlerde pazarlama yapılırken  “standardizasyon” ve “uyarlama” gibi stratejilerin belirlenerek, teni teknoloji ve malzemelerin sektöre kazandırılması ve bu sayede sektörde çalışan KOBİ’lerin daha karlı, sürdürülebilir ve üretken olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2021, saat: 17.00

Program Bütçesi 70.000,00 Avro
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12-18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Başvurular AB üye ülkelerine, COSME Programı’na katılan ülkelere ve Birleşik Krallık’a açıktır.

Ortaklıklar 1 adet KOBİ ve 1 adet teknoloji sağlayıcısı (inovasyon merkezleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, start-uplar vb.) arasında kurulmalıdır.

TDGA KOBİ’leri için özel kriterler – Bir KOBİ olarak kalifiye olmak için bir kuruluş;

·         KOBİ tanımımıza uymak

·         Tekstil, giyim, deri ve / veya ayakkabı sektörlerinde faaliyet göstermek

·         Yenilikçi teknoloji tabanlı çözümleri ürünlerine, hizmetlerine veya süreçlerine entegre etmeye istekli olmalıdır.

Teknoloji sağlayıcıları ve sahipleri için özel kriterler (örneğin araştırma merkezleri, üniversiteler, yenilik merkezleri, yetkinlik merkezleri)

·         Ortaklığı oluşturacak KOBİ’ler ve teknoloji sağlayıcıları proje başvuru sistemine (ELIIT Project submission system – EMS platform) üye olmalıdır.

·         Başvurular sadece bir ortak tarafından EMS platformu üzerinden yapılacaktır. Başvuruyu yapan ortak koordinatör diğer ortak ise partner olarak kabul edilecektir.

·         Projelerin 12 ila 18 ay sürmesi beklenmektedir.

Programın Hedefleri

ELIIT konsorsiyumu kurulacak ortaklıkları aşağıdaki şekillerde destekleyecektir:

·         Teknik beceriler veya yumuşak beceriler (soft-skills) alanlarında birinde olmak üzere kapasite arttırıcı koçluk hizmetleri sağlanacak

·         Ortaklar ve sektörün diğer kilit paydaşları arasında ağ oluşturma etkinlikleri, çalıştaylar, sergiler vb, şeklinde etkinlikler düzenlenerek profesyonel bağlar oluşturulacak.

·         Fikri mülkiyet hakları için rehberlik faaliyetleri düzenlenecek

·         Katma değeri ve karlılığı yüksek ürünler veya prototipler geliştirilmesi için finansal destek sağlanacak

Kaynakça: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en