';
side-area-logo

Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje Pazarları Destekleme Programı üniversite, araştırma merkezi ve özel sektör temsilcilerinin bir arada düzenleyeceği ulusal ve uluslararası etkinlik başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret
Azami Destek 20.000 TL / 25.000 TL
Proje Süresi Süre sınırı yok
Programın Hedefleri Belirlenmiş bir sanayi / teknoloji alanına yönelik aktif katılımcıların ön planda tutulduğu etkinlikler düzenlemek
Uygun Başvuru Sahipleri Üniversiteler
Sanayi odaları
Ticaret odaları
Ticaret ve sanayi odaları
İhracatçı birlikleri

Proje Pazarları Destekleme Programı Nedir?

Program, proje fikirleri ile ilgili bilgi alışverişi sağlamak ve ar-ge’lere dair hem teknolojik hem de mali açıdan işbirliği ağı yaratmak için üniversite, araştırma ve özel sektör üçlüsünü bir araya getiren ulusal / uluslararası etkinliklere destek sunmaktadır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa sadece üniversiteler, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri başvurabilir.

Başvuru kapsamında etkinliğin adı, teknoloji alanı ve teması net ve anlaşılabilir nitelikte olmalıdır. İçerik planlamaları bütün katılımcıların aktif olması temel alınarak yapılmalıdır. Atölye çalışmaları ve paralel oturumlar hem proje önerilerine ve hem de proje ortaklıklarına yer vermelidir.

Etkinlikte en az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası ve ihracatçı birliklerinden herhangi biri bulunmalıdır. Bunlardan en az birinin yurt dışında yerleşik bulunması etkinliği uluslararası seviyeye çıkartır ve destek miktarını değiştirir.

Destek Kapsamı Nedir?

Sunulacak desteğin üst limitini TÜBİTAK Bilim Kurulu belirler. Her etkinliğe sağlanacak destek en fazla 20.000 TL’dir. Etkinliğin uluslararası katılımcı içermesi halinde bu miktar en fazla 25.000 TL olabilir. Herhangi bir tutar belirtilmediği durumlarda en son destek tutarları uygulanmaya devam eder.

Program kapsamında basım ve kırtasiye giderlerine (davetiye, broşür, afiş, kitap, sarf malzemeleri vs.), posta ve kurye giderlerine, ulaşım ve konaklama giderlerine (uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılacak şehirlerarası ve uluslararası seyahatlerin ekonomi sınıfı olmak kaydıyla ulaşım tutarları ve günlük 100 TL’ye kadar günlük konaklama tutarları) destek sağlanır. Giderlerin etkinlik ile ilgili olması şarttır.

Destekler proje özel hesabına tek seferde ödeme şeklinde gerçekleştirilir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Etkinliğe dair destek başvurusu planlanan tarihten en az 2 ay önce gerçekleştirilmelidir. Başvuru için belirlenmiş bir dönem bulunmamaktadır, her zaman başvuru yapılabilir.

Yapılacak ön değerlendirmelerde başvurular içerik ve biçim bakımından incelenir. Uygun bulunanlar yürütme komitesine sunulur, eksik tespit edilenler revize için başvuru sahiplerine geri gönderilir, uygun bulunmayanlar ise reddedilir.

Etkinliğin bitimini takip eden en geç 1 ay içinde raporlamaların bitirilmesi gereklidir. Etkinliğin 3 aya kadar ertelenmesi halinde süreçte değişiklik yapılmaz, destek sağlanmaya devam edilir. Fakat ertelenme halinin 3 ayı geçmesi durumunda harcama yapılmamışsa destek miktarının hepsinin, harcama yapıldıysa kalan kısmının TÜBİTAK’a iade edilmesi gerekir.