';
side-area-logo

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.
SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Nedir?

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

Destek Miktarı Nedir?

Pazar araştırması ve pazara giriş desteği kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında, yurt dışı Pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının günlük 50 ABD Dolarına kadar olan ulaşım giderleri ve günlük 150 ABD Dolarına kadar olan konaklama giderleri karşılanır.

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre / Adet Faydalanıcı
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği 70% 5000 $ 10 adet/ yıl Şirketler

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne başvuruda bulunulabilir.