';
side-area-logo

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.
SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Nedir?

Desteğin amacı, yeni ihraç pazarları yaratılması ve varolan/geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisine ilişkin giderlerinin desteklenmesidir. Bu bağlamda, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin giderler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu destek; Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları olarak adlandırdığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflere yöneliktir. 

Destek Miktarı Nedir?

Tebliğ kapsamında verilecek olan destekler, sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteğini içerir. Spesifik olarak; bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının; uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri ve kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri karşılanacaktır. 

Destek süresi; Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi olacak şekilde belirlenmiştir. 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre / Adet Faydalanıcı
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği 70% 5000 $ 10 adet/ yıl Şirketler

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne başvuruda bulunulabilir.