';
side-area-logo

BAŞARI ÖDÜLÜ

Başarı Ödülü Nedir?

Başarı Ödülü, Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına sunulan Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET, PRIMA Sekreteryası, ECSEL ya da Eurostars tarafından bağımsız hakemlerin değerlendirdiği ve desteklenmeye hak kazanan proje önerilerine verilen bir ödüldür.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Başarı Ödülüne Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen proje sahipleri başvuru yapabilir. Ödüle hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından başvuru yapılmalıdır. Proje önerisinin başarılı olduğu fakat hibe sözleşmesinin herhangi bir sebepten imzalanamadığı projeler Eşik Üstü Ödül başvurusunda bulunabilir. Avrupa Komisyonu değerlendirmesinde yedek olarak Eşik Üstü Ödülü alma hakkı bulunan projelerin aynı dönemde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülürse Başarı Ödülü için de başvuru yapma hakları bulunur.

tübitak

Proje bütçesinde payı bulunmayan ortakların başvuruları ödül kapsamında değerlendirilmez. İlk aşamada kamu kurumları ve devlet üniversitelerinde çalışan kişilerin başvuruları alınmaz. ERA-NET COFUND projeleri başvuru yapamaz.

Marie Sklodowska – Curie Bireysel Burslar (MSCA IF) ve Eropean Research Council (ERC) projelerinin Başarı Ödülü’ne başvuru yapabilmesi için başvuru sahibinin projeyi Türkiye’de yürütmesi gereklidir.

Ödül Miktarı Nedir? Nasıl Verilir?

Başarı Ödülü’nün tamamı proje ekibine ya da ortak / baş araştırmacı / koordinatör / proje yürütücüsü olarak tanımlanan kişiye ödenir.
Marie Sklodowska – Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA IF) ve European Research Council (ERC) projeleri için ödeme hem proje ekibine hem de kuruluşuna gerçekleştirilir. Bu projelerin Başarı Ödülü’ne başvuru yapabilmesi için başvuru sahibinin projeyi Türkiye’de yürütmesi gereklidir.

Her ödül projenin bütçesine özel olarak hesaplanır.İlk ödeme eşik üstü ödül tutarı üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanır ve Türk Lirası olarak yapılır.

EUROSTARS ve EMPIR dahilindeki projelere diğer projelere verilen ödüllerin ¼’i oranında ödül verilir. Marie Sklodowska – Curie Bireysel Araştırma Bursları projeleri için ödül tutarı proje bütçesi dikkate alınmadan hesaplanır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başarı Ödülü yılın her günü başvuruya açıktır, süre sınırı bulunmaz. Başvurular çevrimiçi olarak yapılabilir fakat ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a elden ya da posta yoluyla ulaştırılmalıdır. Başvurular Avrupa Komisyonu değerlendirme kriterlerine uygun olarak Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından değerlendirmeye tabii tutulur. Başkanlık makamınca Başarı Ödülü alması onaylanan proje yürütücülerinin projeyi Türkiye’deki, kuruluşlarla yürütüp sonlandıracağına dair taahhütname vermesi gereklidir. Ortak / baş araştırmacı / koordinatör / proje yürütücüsünün mali raporlama dönemlerinde ödülün dağıtım oranlarını gösteren belgeyi TÜBİTAK’a sunması gereklidir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.