';
side-area-logo

Horizon 2020 Programı ForestValue 2021 Yılı Çağrısı

HORIZON 2020 programı kapsamında çağrıya çıkılan ERA-NET projesi ForestValue 2021 yılı teklifi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve geçtiğimiz yıllarda imzalanan Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Birliği Orman stratejilerine uyumun sağlanması hedefi ile yıl itibariyle başvuru almaya başlamıştır.   Ormanların bütüncül kullanımını teşvik eden biyotemelli ekonominin geliştirilmesi programın asıl amaçlarındandır.

Programa başvuru yapacak proje konuları başlıca iklim nötr döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir bir toplum için orman ve orman kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımı olarak nitelendirilmiştir.

Orman temelli değer zinciri başlığı altında;

  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçları çerçevesinde çevreye uyumda toplumsal katkının en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların bütünsel ve çok işlevli kullanımı
  • Farklı mimari stillerde ahşap inşası
  • Orman biokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve dönüşüm analizleri

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2021

Program Bütçesi 70.000,00 Avro
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12-18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri Girişim, çeşitli paydaşlar (örneğin sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), paydaş dernekleri, araştırma kuruluşları, devlet kuruluşları, STK’lar) arasında ulusötesi işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Programın Hedefleri

Araştırma ulusal kaynaklardan finanse edilecektir, yani araştırma hibeleri katılımcı ulusal finansman kuruluşları aracılığıyla uygulanacaktır. Çağrı Metninde belirtilen genel kural ve prosedürlere ek olarak, başvuru sahipleri sorumlu finansman kurumlarının ve programlarının hüküm ve koşullarına uymalıdır.

Bu girişim aracılığıyla finanse edilen projelerin 36 ay sürmesi beklenmektedir. Başlangıç ve bitiş tarihi, bir konsorsiyumdaki tüm ortaklar için aynı olmalıdır.