';
side-area-logo

Tehlikeli / Tehlikesiz Atık İhracatı

Tehlikeli / Tehlikesiz Atık İhracatı Nedir?

Tehlikeli atıklar ülkemizde bertaraf için yeterli kapasitesi bulunan tesislerin olmaması ve ithalatçı devletin kabul etmesi durumunda sadece Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Liechtenstein’a ihraç edilebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu ihraçlar için belge ve izin şartı aramaz.
Tehlikesiz atıklar için geri dönüşümü ekonomik katkı yapmaması ve teknolojisi yetersiz gelmesi durumunda sınır ötesi sevk yapılabilir.

Tehlikesiz atık ihracatı için ülke sınırlaması yoktur. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Liechtenstein haricindeki ülkelere ihracat yapılması durumunda ithalatçı ülkeden kabul yazısı alınması gereklidir.Ülkemiz 1994’ten itibaren Basel Sözleşmesi’nin tarafı olarak tehlikeli ve diğer atıkların sınır ötesi hareketlerini azaltmak, oluştukları yerde bertaraf etmek amacıyla hareket etmektedir.

çevre_şehircilik

Tehlikeli Atık İhracatı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru dosyasında;

-Bildirim Formu

-Taşıma Formu

-İthalatçı firma sözleşmesi örneği (İngilizce, İngilizce aslı olmaması durumunda onaylı Türkçe tercüme)

-Geri kazanım tesisi lisans belgesi

-Taşıma firmaları listesi

-Güzergah (Türkiye sınırında kalan iller ve transit geçilecek ülkeler)

-Gümrük kapıları listesi

-Taahhütname

-Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası belgelerinin yer alması gerekir

Tehlikesiz Atık İhracatı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Liechtenstein’a yapılacak ihracatlar için başvurular Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde bulunan Çevre ithalat ve İhracat İzinleri Uygulamasından çevrimiçi olarak yapılır, yazılı başvuru aşaması yoktur. Başvuru sırasında proforma fatura, serbest bölgeye ihracat yapılması halinde karşı firmanın lisansı sisteme yüklenmelidir. Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Liechtenstein haricinde kalan ülkelere ihracat yapılması durumunda başvuru belgelerine ilgili ülkeden alınan atık kodu ve Basel kodunun bulunduğu yazılı izin de eklenmelidir. Entegre Çevre Bilgi Sisteminde onaylandı bildiriminin alınmasından itibaren ihracat gerçekleştirilebilir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.