';
side-area-logo

Tehlikeli / Tehlikesiz Atık İhracatı

Tehlikeli / Tehlikesiz Atık İhracatı Nedir?

Tehlikeli atıklar ülkemizde bertaraf için yeterli kapasitesi bulunan tesislerin olmaması ve ithalatçı devletin kabul etmesi durumunda sadece Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Liechtenstein’a ihraç edilebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu ihraçlar için belge ve izin şartı aramaz. İhracatın bitmesinin ardından gümrük çıkış beyannamesi ve alıcı onaylı taşıma formu ile Bakanlığa gönderilmelidir.

Tehlikesiz atık ihracatı için ülke sınırlaması yoktur. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Liechtenstein haricindeki ülkelere ihracat yapılması durumunda ithalatçı ülkeden kabul yazısı alınması gereklidir.Ülkemiz 1994’ten itibaren Basel Sözleşmesi’nin tarafı olarak tehlikeli ve diğer atıkların sınır ötesi hareketlerini azaltmak, oluştukları yerde bertaraf etmek amacıyla hareket etmektedir.

çevre_şehircilik

Tehlikeli Atık İhracatı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru dosyasında;

-Bildirim Formu

-Taşıma Formu

-İthalatçı firma sözleşmesi örneği (İngilizce, İngilizce aslı olmaması durumunda onaylı Türkçe tercüme)

-Geri kazanım tesisi lisans belgesi örneği (İngilizce, İngilizce aslı olmaması durumunda onaylı Türkçe tercüme)

-Taşıma firmaları listesi (Ad, adres, sigorta ve taşıma lisansı)

-Güzergâh (Türkiye sınırında kalan iller ve transit geçilecek ülkeler)

-Gümrük kapıları listesi

– İhracat işlemi bittikten sonra gerekli kapatma işinin yapılacağına dair taahhütname

-Tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası

– İhracat Bedeli Dekontu (x2) ve Fatura Bilgi Formu

-Tehlikeli Atık İhracatı İzleme Formu

Tehlikesiz Atık İhracatı Nedir?

Ülkemiz 1994’ten itibaren Basel Sözleşmesi’nin tarafı olarak tehlikeli ve diğer atıkların sınır ötesi hareketlerini azaltmak, oluştukları yerde bertaraf etmek amacıyla hareket etmektedir. Bu bağlamda ehlikesiz atıkların geri dönüşüme ekonomik katkı yapmaması ve teknolojisinin yetersiz gelmesi durumunda sınır ötesi sevk yapılabilir. Tehlikesiz atık ihracatı için ülke sınırlaması yoktur. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri ve Liechtenstein için başvurular “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” üzerinden yapılır, yazılı başvuru yapılmaz. Serbest bölgeden ihracat yapılacaksa öncelikle ilgili Serbest Bölge Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Bu ülkeler haricindeki ülkelere ihracat yapılması durumunda ithalatçı ülkeden kabul yazısı alınması gereklidir.

Tehlikesiz Atık İhracatı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Avrupa Birliği, OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein için;

  • Proforma Fatura (Alıcı firma ve gideceği/teslimat yapılacak ülke farklı ise alıcı/fatura edilen firma ve alıcı/teslimat yapılacak firma/ülke adresleri ayrıca belirtilmeli)
  • Firma lisansı (Sadece serbest bölgeye ihracat yapılacaksa yüklenmeli)
  • İhracat Gerçekleşme Raporu

Avrupa Birliği, OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein harici ülkeler için;

  • Proforma Fatura (Alıcı firma ve gideceği/teslimat yapılacak ülke farklı ise alıcı/fatura edilen firma ve alıcı/teslimat yapılacak firma/ülke adresleri ayrıca belirtilmeli)
  • Otorite yazısı (İlgili ülke yetkili otoritesinden alınan ve atık kodu/Basel kodunu da içeren firmaya hitaben yazılan izin yazısı onaylı tercümesi olmalı)
  • İhracat Gerçekleşme Raporu

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.