';
side-area-logo

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM/TEKMER) Desteği

İŞGEM/TEKMER Desteği girişimcilik ile uğraşan aktörler arasında işbirliğini artırmayı ve ulusal planlar doğrultusunda işletmelerin hareket etmesini sağlamak adına oluşturulacak merkezlerdeki inkübasyon hizmetlerinin sağlanmasını amaçlar.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek
Destek Unsuru Üst Limit
Mobilya ve donanım Geri Ödemesiz: 300.000 TL
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım

Geri Ödemeli: 1.000.000 TL

Geri Ödemesiz: 500.000 TL

Personel giderleri Geri Ödemesiz: 1.000.000 TL
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri Geri Ödemesiz: 1.000.000 TL
Proje Süresi 5 yıl
Programın Hedefleri Girişimciler arasında işbirliği ve ulusal program ve planlar doğrultusunda yeni işletmeler açılmasını ve bu işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sunacak yapıların oluşturulması ve işletilmesi
Uygun Başvuru Sahipleri

İŞGEM için (kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuracaktır):

İl özel idareleri, belediyeler, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimleri, TOBB’a bağlı odalar.

 

TEKMER için (bireysel ve ya müşterek başvurulabilir): Üniversite, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketleri, TTO, OSB yönetimleri, Kamu kurum/kuruluşları, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri, girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Nedir?

İŞGEM, bünyesindeki işletmelere iş geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim, iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi imkanlar sunarak kuruluş aşamalarını başarıyla tamamlamaları ve gelişmelerini hızlandırmak amacıyla kurulan merkezlerdir. İşletme Kuluçkası ya da İşletme Fidanlığı olarak da anılır. Küçük işletmeleri desteklemek, KOBİ’lere finans desteği sunmak, girişimcileri desteklemek ve yeni istihdam ortamları yaratılmasına yardımcı olarak işsizlik oranlarını azaltmak ana hedefleri arasındadır. KOSGEB’in belirlediği kriterlere uyan İş Geliştirme Merkezleri İŞGEM olarak adlandırılır ve bu merkezlere destek sağlanır.

TEKMER: Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler ile üniversitelerin ve araştırma enstitülerin bilgi birikimlerini ortak paydada kullanmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan, KOSGEB tarafından koordine edilen platformlardır. KOBİ’lerin girişimci ruhlarını ve finansman kaynakları ile üniversite ve araştırma kuruluşlarının yarattıkları bilgi birikimini bir araya getirerek ticari değere sahip ürünler çıkmasını sağlamak amacındadır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Nasıl Yapılır, Şartlar Nelerdir?

İŞGEM’e belediyeler, yükseköğretim kurumları, özel idareler, kar amacı gütmeyen kooperatifler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar başvuruda bulunabilir. Kurucu olabileceklerden en az iki tanesi müştereken başvurabilmektedir.

TEKMER’e üniversiteler, TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) yönetici şirketleri, TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri), OSB (Organize Sanayi Bölgesi) )yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Ar-Ge enstitüleri ile girişimcilik ve Ar-Ge temalı vakıf kooperatif dernek ve birlikler başvurabilir. Buna ek olarak, bireysel yatırımcılar ve firmalar (gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

Destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden veri tabanına kayıt olmalıdır. Kuruluş Desteği için başvuru yapılması durumunda İşletme Desteği verilmez. İşletme Desteği sadece Kuruluş Desteği alıp süreci başarıyla tamamlayan ya da kuruluş faaliyetlerini herhangi bir destek almadan tamamlayan işleticilerin başvurusuna açıktır.

İŞGEM başvuruları için, fiziki yapısı en az 20 işlik ve toplamda en az 1.500 m2 kapalı kullanım alanına sahip olunmalıdır. İŞGEM’in kuruluş tabiatı nedeniyle bundan daha az işlik ve kullanım alanına sahip olduğu belirlenirse bu şart aranmamaktadır.

İŞGEM fiziki yapısı, başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllığına İŞGEM’e bedelsiz tahsis edilmiş̧ veya kiralanmış̧ olmalıdır. İŞGEM’de işlik tahsis edecek firmanın ya en fazla 1 yaşında olması ya da İŞGEM’de kurulmuş bir firma olması gerekmektedir. İŞGEM/TEKMER’de yer almak zorunda olmayan ve burada bulunan firmalara hizmet veren firmalara çapa firma denir. Çapa firmalara tahsis edilen işlik alanı toplam alanın %30’unu geçemez.

İŞGEM’de yer alan firmalara yönelik yer tahsisi en fazla 5 yıllık olabilir, bu süre çapa firmalar için geçerli değildir. İkinci yıl itibari ile İŞGEM’in toplam işlik alanı üzerinden hesaplanan doluluk oranı %50’yi geçmeli ve izlemelerin gerçekleştiği dönemlerin son günlerinde bu oranın altında olmamalıdır.

Yılda 2 kez toplanmak üzere en az 3 kişiden oluşan İŞGEM İcra Komitesi oluşturulacaktır. İŞGEM Yöneticisininin en az lisans mezunu ve İŞGEM’in ilgili alanlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

TEKMER fiziki yapısı, başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllığına TEKMER’e tahsis edilmiş veya kiralanmış olmalıdır ve en az 1.000 m2 kapalı kullanım alanına sahip olması gerekmektedir. Kurul tarafından karar verildiği takdirde alan şartı aranmaz. TEKMER fiziki altyapısı, 4691 sayılı kanuna göre kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunmalıdır.

İŞGEM Desteği Nedir? Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Proje kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit miktarları şu şekildedir; 300.000 TL geri ödemesiz mobilya ve donanım desteği, 500.000 TL geri ödemesiz ve 1.000.000 TL geri ödemeli makine-teçhizat ve yazılım desteği, 1.000.000 TL geri ödemesiz personel giderleri desteği ve 1.000.000 TL geri ödemesiz eğitim-danışmanlık ve tanıtım desteği.

Projenin destek oranı %75’tir.

Proje kapsamında alınan makine-teçhizat ve yazılımın yerli olmaları durumda destek oranına %15 ilave edilmektedir.

İşletme Desteği: Personel gideri için kişi başı 3.000 TL ve en fazla 5 personel için 100.000 TL, işletmelere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için 50.000 TL, küçük kapsamlı tadilatlar için 20.000 TL, tanıtım / organizasyon ve işbirlikleri için 30.000 TL olmak üzere geri ödemesiz toplam 200.000 TL destek verilir. Bu destek en fazla 36 ay boyunca sağlanır. İşletme Desteğinin devam edebilmesi için ödeme öncesi İŞGEM doluluk oranı %50’nin üzerinde olmalıdır.

İŞGEM/TEKMER kurma ve işletme desteklerinden yalnızca 1 defa yararlanabilmek mümkündür.