';
side-area-logo

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği yeni kurulan işletmelerin çeşitli hizmet sunumları ve mali katkılar ile bu süreci daha sağlıklı tamamlamalarına destek olacak proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 850.000 TL
Proje Süresi 18 - 36 Ay
Programın Hedefleri Yeni kurulmuş işletmelerin kuruluş aşamasında kapanmasını engellemek
Uygun Başvuru Sahipleri Belediyeler
Yükseköğretim kurumları
Özel idareler
Kar amacı gütmeyen kooperatifler
Meslek kuruluşları
Kuluçka merkezleri

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Nedir?

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesindeki işletmelere iş geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim, iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi imkanlar sunarak kuruluş aşamalarını başarıyla tamamlamaları ve gelişmelerini hızlandırmak amacıyla kurulan merkezlerdir. İşletme Kuluçkası ya da İşletme Fidanlığı olarak da anılır. Küçük işletmeleri desteklemek, KOBİ’lere finans desteği sunmak, girişimcileri desteklemek ve yeni istihdam ortamları yaratılmasına yardımcı olarak işsizlik oranlarını azaltmak ana hedefleri arasındadır.
KOSGEB’in belirlediği kriterlere uyan İş Geliştirme Merkezleri İŞGEM olarak adlandırılır ve bu merkezlere destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Nasıl Yapılır, Şartlar Nelerdir?

İŞGEM başvurusu KOSGEB’e yapılır. Belediyeler, yükseköğretim kurumları, özel idareler, kar amacı gütmeyen kooperatifler, meslek kuruluşları ve kuluçka merkezleri tek ya da birlikte başvuruda bulunabilir.
Destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden veri tabanına kayıt olmalıdır. Kuruluş Desteği için başvuru yapılması durumunda İşletme Desteği verilmez. İşletme Desteği sadece Kuruluş Desteği alıp süreci başarıyla tamamlayan ya da kuruluş faaliyetlerini herhangi bir destek almadan tamamlayan işleticilerin başvurusuna açıktır.

İŞGEM Desteği Nedir? Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Kuruluş Desteği: Bina tadilatı için 500.000 TL, ofis ve ortak kullanım amaçlı mobilya / donanım alımı için 100.000 TL, personel gideri (Asgari geçim indirimi, ikramiye ve prim gibi ek ödemeler hariç) için kişi başı 3.000 TL ve en fazla 3 personel için 50.000 TL olmak üzere geri ödemesiz toplam 650.000 TL destek verilir. Bu faaliyetlerin kuruluş tarihinden itibaren 18 ay içinde tamamlanması gereklidir. Kuruluş Desteği sunulan İŞGEM’ler en az 5 yıl boyunca aktif kalmalıdır.

İşletme Desteği: Personel gideri için kişi başı 3.000 TL ve en fazla 5 personel için 100.000 TL, işletmelere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için 50.000 TL, küçük kapsamlı tadilatlar için 20.000 TL, tanıtım / organizasyon ve işbirlikleri için 30.000 TL olmak üzere geri ödemesiz toplam 200.000 TL destek verilir. Bu destek en fazla 36 ay boyunca sağlanır. İşletme Desteğinin devam edebilmesi için ödeme öncesi İŞGEM doluluk oranı %50’nin üzerinde olmalıdır.

Destekler 1 ve 2. bölgeler için %60, 3, 4, 5 ve 6. bölgeler için %70 oranında uygulanır.

İŞGEM kurma ve işletme desteklerinden yalnızca 1 defa yararlanabilir.