';
side-area-logo

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu Kuruluşu

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Bildirimleri Nelerdir?

17 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanın 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gereğince başta yabancı sermayeli şirket ve şube kuruluşları olmak üzere sermaye artışı ve hisse devir işlemlerinde izin ve onay alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kanunda yapılan değişiklik gereğince bu tür işlemlerde yıllık veya işlem bazında bilgi verme/raporlama yükümlülüğü getirilmiştir.

1920x1280

Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu kurabilmeleri için Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında Teşvik uygulama ve Yabancı Sermaye Genel müdürlüğünden izin almaları gereklidir. Bu çerçevede 4875 sayılı Kanun kapsamındaki yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince elektronik ortamdaki formları doldurarak başvuru yapmış olurlar. Formun doldurulmasını takiben aşağıda belirtilmiş olan adımların süreç içinde takiplerinin yapılması gereklidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne iletilecek olan formlar belirtilen süreler içerisinde ilgili makamlara teslim edilmelidir. Atılacak adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (etuys.sanayi.gov.tr) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık olarak ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurmalılardır.

b) Türkiye’de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu yıllık olarak ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar vermek zorundadır.

Öte yandan, kuruluş izni alan irtibat bürolarının;

Vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç bir ay içinde,

Adres, büro yetkilisi veya yabancı şirketin unvan değişikliği durumunda değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi veya unvan değişikliğine ilişkin belgeyi,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri zorunludur.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.