';
side-area-logo

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaret Desteği Nedir?

2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”  20.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararın yürürlüğe girmesindeki asıl amaç; ulusal ekonomiye döviz girişi yaptırabilecek olan hizmet sektörlerinin uluslararası pazardaki diğer rakipleri ile rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması ile dış pazara açılma ve alanında markalaşmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, bu tür faaliyetlere ilişkin giderler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir.

Kimler Yararlanabilir?

Bu destek, yerleşik işbirliği kuruluşları olarak adlandırdığımız; Türkiye İhracatçılar Birliği, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hisseye sahip şirketlere, eğitim kurumlarınasağlık kuruluşlarına, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlara yöneliktir. 

Kapsamı Nedir?

Karar kapsamında desteklenecek faaliyetler tanıtım faaliyetlerinden eğitim faaliyetlerine, pazara girişten reklam giderlerine değin pek çok alanda çeşitlilik göstermektedir. Desteklenecek faaliyetler şu şekildedir:

1. Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları

2. Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 

 2.1. Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi 

 2.2. Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

3. Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

  3.1. Pazara Girişin Desteklenmesi 

  3.2. Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

  3.3. Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi 

  3.4. Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi 

  3.5. Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi 

4. Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları 

5. İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı 

  5.1. Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi 

  5.2. Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi 

  5.3. Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

6. Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı 

  6.1. Bireysel Katılımların Desteklenmesi 

6.2. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Karar kapsamında; işbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin;

-İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları, 

-Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları desteklenecektir.

Destek süresi, proje bazında en fazla 3 yıl olarak belirlenmiştir. İşbirliği kuruluşlarının bu karar çerçevesinde desteklenebilmesini teminen proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir. İlaveten, Karar kapsamında yıllık en fazla onar adet yurt dışı ve yurt içi faaliyet desteklenecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.