';
side-area-logo

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı teklif çağrısı ile bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacakları ve yerel kalkınmayı arttırıcı faaliyetlere destek sağlamak için hazırlanacak fizibilite çalışmalarını destekler. Programın genel amacı bölgenin kalkınması ve yenilikçi yatırımlarla bölgedeki gelişmişlik düzeyini arttırmakken; özel amacı turizm, tabii kaynaklar ve et-süt-arıcılık gibi sektörlerde uluslararası standartları yakalayarak yatırım önerilerinin fizibilitelerinin hazırlanmasıdır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 

Program Bütçesi

 

2.000.000 TL

Asgari – Azami Destek 25.000 TL – 250.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Endüstri bölgesi yönetici şirketleri
 • Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri
 • İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri
 • Birlikler ve kooperatifler
Son Başvuru Tarihi 17.12.2021 – 17.00
Program Öncelikleri

Öncelik 1: Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 2: Et, süt ve arıcılık sektörü ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu sektörlere yönelik yeni yatırımların yapılması adına fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 3: Tabii kaynakların (doğal taş, karbondioksit gazı, perlit, krom, mermer, biokütle, jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisi vb.) ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması ve yenilikçi yöntemlerle işlenmesi amacıyla gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması

Öncelik 4: Et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar ve turizm sektörleri başta olmak üzere bölgede kaynak verimliliğine hizmet edecek yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması

Öncelik 5: Yerel kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek, özellikle ihracat potansiyeli taşıyan önemli yatırım konularına yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Kaynakça: https://www.kudaka.gov.tr/haber/2021-yili-fizibilite-destegi-programi-aciklandi/421