';
side-area-logo

Proje Pazarları Destekleme Programı

Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Nedir?

Firmaların kalite, insan sağlığı ve çevreye ilişkin teknik mevzuata uyumlu olabilmelerine yönelik akredite edilmiş kuruluş ve/veya kurumlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarına olanak sunmak için üretim ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen giderlerinin desteklenmesidir. Destek iki başlıktan oluşmaktadır; pazara giriş belgelerinin desteklenmesi ve küresel tedarik zinciri projelerinin desteklenmesi olarak.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

Destek Miktarı Nedir?

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
DESTEK TÜRÜ DESTEK KONUSU DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (USD)
Pazara giriş Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar %50 Şirket başına yıllık 250.000 USD
Test / Analiz Raporu Raporlar
Tarım analizi Tarım analizleri

Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

 Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Pazara Giriş Belgesi desteğinden faydalanmak için şirketler üyesi oldukları İhracatçı Birliklerine başvurmalılardır. Küresel Tedarik Zinciri Projeleri için ise T.C. Ticaret Bakanlığına ve şirketlerin üyesi oldukları İhracatçı Birliklerine başvurular yapılmalıdır.

01.01.2021 öncesinde yapılmış başvurular için tüm işlemler KEP üzerinden devam edecektir.

01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihi itibari ile tüm başvurular DYS üzerinden yapılacaktır.