';
side-area-logo

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Nedir?

Program, Ar-Ge ve inovasyonlar sonucu geliştirilmiş teknolojik ürünlerin uluslararası pazara çıkması, ihracatının artması, yerli teknoloji işletmelerinin girişimcilik ağları arasında yer alması amaçlarıyla kuluçka merkezlerinin kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılım göstermelerini destekler ve iki alt programdan oluşur;

-Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

-Uluslararası Hızlandırıcı Programı

kosgeb

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Nedir?

Program, ülke dışındaki kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım masraflarını destekler. Programın başlangıç tarihinden önce kurulmuş kuluçka merkezleri sadece operasyonel masrafları için destek alabilir.

Programdan Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

İşletici kuruluşun yurt dışında kurduğu şirketin ortağı yabancı olması halinde kendisinin %51 payı olması gereklidir. Merkezin açıldığı ülke mevzuatlarının bu duruma izin vermemesi halinde bu şart aranmaz. Kurulacak olan Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde işletme kapasitesinin %20’si yabancı işletmelere ait olması gereklidir.

Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Kuruluş ve donanım desteği adı altında işletme kuruluş giderleri, bina tadilatı, altyapı, ofis donanımı ve yazılım masrafları için 100.000 ABD Doları geri ödemesiz destek verilir. Destek oranı %80’dir.

Operasyonel giderler adı altında kuluçka merkezi kirası, işletim masrafları, personel ve onlara ait ulaşım masrafları, tanıtım faaliyetleri, eğitim / danışmanlık / mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yeminli mali müşavirlik hizmetleri için 5 yılı kapsayacak şekilde geri ödemesiz 3.750.000 ABD Doları destek sağlanır. Yıllık üst limit 750.000 ABD Dolarıdır. Destek oranı 1 ve 2. yıl için %80, 3 ile 5. yıl için %60’tır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

KOSGEB, programa dair duyuru yayınladıktan sonra ilgili başvuru formu ve ekler ile başvuru yine KOSGEB üzerinden gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonucunda başvurular için düzenleme, kabul ya da ret kararı çıkabilir. Sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilir. Kabul alan başvuru sahiplerinin işletici kuruluşlarını kurması beklenir.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı Nedir?

Program, işletmelerin uluslararası pazarda bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla profesyonel ağlara ulaşma imkanı sunulmasını amaçlar. İşletmeler bireysel ya da KOSGEB birimi, üniversite, teknopark, teknoloji transfer ofisi, kuluçka merkezi gibi oluşumlar aracılığıyla programa katılabilir. Programın bir organizasyon olarak düzenlenebilmesi için en az 5 işletmenin katılım göstermesi gerekir.

Programdan Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

Programda yararlanabilmek için küçük ya da orta ölçekli işletme olarak KOSGEB Veri Tabanında yer almak yeterlidir.

Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Program kapsamında hızlandırıcı ofis kirası, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ulaşım, konaklama, yeminli mali müşavirlik hizmeti ve oluşacak genel giderler için geri ödemesiz destek sağlanır. İşletmelerin sadece hızlandırıcı hizmeti almak için başvuru yapması halinde sadece ulaşım ve konaklama giderlerine destek sağlanır.

Program süresi 3 yıldır. Her işletme için geri ödemesiz destek üst limiti 60.000 ABD Doları, destek oranı ise %80’dir.

Genel Şartlar

Yurtdışından satın alım gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları döviz olarak belirtilir, kura uygun şekilde Türk Lirası olarak ödeme yapılır. İşletme, işletici kuruluşlar ve ortakları eş, anne, baba, kardeş ve çocuklarından mal / hizmet satın alımı gerçekleştiremez. Tespit edilmesi halinde destek kesilir. Programlar kapsamında satın alımlara dair belgelerin KOSGEB’e bildirilmesi için en fazla 1 yıl süre tanınır. Aksi durumlarda destek ödemesi gerçekleştirilmez.

Destek devam ederken işletici kuruluşun devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi halinde desteğin sonlandırılması ya da devam etmesine yönelik kararı kurul verir. İşletici kuruluşun ya da proje ortağının tasfiye edilmesi, kapanması ya da projenin herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması halinde destek kesilir. Bu durumlarda kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi yönünde karar alınırsa destek kesilir, sunulan geri ödemesiz destekler iade alınmaz.

Destek sağlanırken KOSGEB mevzuatlarına uygun olmayan durumların tespit edilmesi halinde program durdurulur. Uygunsuzluğun ortadan kalkmaması durumunda destek tutarı yasal faiz ile tahsil edilir. Uyuşmazlığın ortadan kalkması durumunda destek verilmeye devam edilir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.