';
side-area-logo

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ( BiGG )

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı girişimcilerin mevcut iş fikirlerini hayata geçirmeleri için başlangıç firmaları kurmayı amaçlayan proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek 200.000 TL
Proje Süresi Çağrıda belirtilir
Programın Hedefleri Fikirden pazar aşamasına kadar desteklenen süreçler ile girişimciliği teşvik etmek
Uygun Başvuru Sahipleri Lisans mezuniyetine 1 yıl olan öğrenciler
Yüksek lisans / doktora öğrencileri
Yüksek lisans / doktora mezuniyeti 10 yılı geçmemiş kişiler

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Nedir?

Program, girişimcilerin yenilikçi ve teknoloji odaklı fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma imkanı sunan oluşumlara dönüştürebilmeleri için destek sunar. Bu destekle girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası firmalar ile rekabet edebilen teknolojik düzeyi yüksek ürün üretimi yapabilen başlangıç firmalarının kurulması hedeflenir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Herhangi bir lisans programından mezun olmasına en fazla 1 yılı olan öğrenciler, yüksek lisans / doktora öğrencileri, herhangi bir lisans / yüksek lisans / doktora eğitiminden en fazla 10 yıl içinde mezun olan kişiler programa başvuruda bulunabilir. Öğrenimini yurtdışında tamamlayan kişilerin denklik belgesinin olması gereklidir.

Programın 2. adımında iş planı desteklenen ve teknogirişim sermayesi desteği alan girişimciler yeni fikir dahi olsa başka başvuruda bulunamaz.

Destek Kapsamı Nedir?

Destek üst limiti 200.000 TL’dir. Bu miktarın %40’ı ilk ödeme, %40’ı ara ödeme şeklinde gerçekleştirilir. Kalan son tutar proje sonu işlemlerinin ardından gerçekleştirilir.

Personel giderleri kapsamında projeye dair uzmanlık alanlarında doktorası bulunan personel için asgari ücretin en fazla 12 katı, lisans mezuniyeti ile başvuru tarihi arasında 48 aydan fazla olan personel için asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az personel için en fazla 6 katı, ön lisans mezunu personel için asgari ücretin en fazla 4 katı aylık destek sağlanır.

Seyahat giderleri kapsamında projede görevli personelin yine projeye hizmet eden uçak, tren, otobüs ve gemi seyahatlerinde oluşacak masraflar ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Bu giderler dışında destek, alet / ekipman, yazılım ve yayın alım giderlerini, malzeme ve sarf giderlerini, yurt içi / dışı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.

2. adım dahilinde gerçekleştirilecek kurs ve eğitimlere katılım için kayıt ücretleri bütçe tarafından desteklenir. TÜBİTAK, projelerin tanıtılması için yurt içi ya da yurt dışında etkinlik düzenleyebilir.

Katma değer vergisi, kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, amortisman, depozito, avans ödemeleri, sözleşme masrafları, pazarlama ve reklam giderleri, patent – marka tescil giderleri, personele dair yemek ve ulaşım giderleri, şehir içi nakliye giderleri, yakıt giderleri, inşaat ve tesisat giderleri, kalite belgelendirme giderleri, büro mefruşatı, enerji – su maliyetleri, ofis ve stand kirası bütçe tarafından desteklenmez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Program 3 adımdan oluşur;

-Girişimciler fikirlerini sunar, uygulayıcı kuruluş değerlendirir ve başarılı bulduklarına eğitim, rehberlik, kuluçka hizmetleri sunarak iş fikrinin iş planına dönüşmesini sağlar. İlan edilen 20 uygulayıcı kuruluş 2. aşama başvurusu yapacak girişimci adaylarını seçer. Destek süresi çağrıda belirtilir.

-Destekleme kararı alınan planlar için şirket kurulması talep edilir ve TÜBİTAK ile sözleşme imzalanır. Teminat şartı olmadan teknogirişim sermaye desteği sunulur. Kavramsal tasarım, teknik / ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme çalışmaları ticari değere dönüştürülür. İş planlarına yönelik faaliyetler için destek süresi 18 aydır. Destek miktarı çağrıda belirtilir.

Ar-ge çalışmaları aracılığıyla performans ve işlevsellik iyileştirmeleri yapılır. Kuruluşların ticarileşme potansiyelleri arttırılır. Detay tasarım, prototipin işlev ve performans iyileştirmeleri, saha testleri tamamlanır. Desteğin bitmesini takip eden 24 ay içinde TÜBİTAKOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvurulabilir. Destek miktarı TÜBİTAK KOBİ A-Ge Başlangıç Destek Programı hükümlerince belirlenir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda TÜBİTAK iş planlarının programın amacına hizmet etmeyecek şekilde uygulandığını tespit ederse kuruluşun buna yönelik bilgilendirme yapması istenir ve desteğin devam ettirilip ettirilmeyeceğine yönelik karar verir. Değerlendirme sonucunda mücbir sebepler, devir, tasfiye, birleşme, bölünme, yeniden yapılanma, finansal yetersizlik oluşması, güncel teknolojinin takip edilememesi, bilgi ve becerilerin yetersiz kalması gibi sebeplerden iş planının uygun şekilde uygulanmadığı anlaşılırsa program yürürlükten kaldırılır. Bu süreçte kuruluşun kastı tespit edilirse gerçekleştirilen ödemeler geri talep edilmez fakat 3 yıl boyunca yapacağı başvurular kabul edilmez.