';
side-area-logo

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – İSGÜM Kontrol Belgesi

İSGÜM Kontrol Belgesi Nedir?

İSGÜM Kontrol Belgesi; çalışan sağlığının gözetmek, iş kazası / meslek hastalığı risklerinin azaltmak, iş teftişi örgütlerine tıbbi / teknik destek sunmak, işçi / işveren için eğitim düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için araştırma ve yayınlar hazırlamak için kurulan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından sağlanan bir belgedir. İSGÜM Kontrol Belgesi ile riskli bazı kimyasalların işçi sağlığı ve güvenliği bakımından uygunlukları denetlenir ve yapılan ithalat kayıt altına alınır.

Bu belge, ithal edilmek istenen amyant, benzol, toluol, solvent nafta, %90 ve daha fazla damıtılmış hafif yağlar, white spirit, hekzan, heptan, o-ksilen, m-ksilen, p-ksilen, ksilen izomerleri karışımı, organik çözücü içinde çözelti halinde bulunan maddeler, organik karma çözücü / inceltici, boya / vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar, vernik ve benzeri ürünler için kullanılan anorganik karma çözücü / inceltici kimyasallar için ithalat izin belgesi işlevini görür.

Nasıl Başvurulur? Hangi Belgeler Gereklidir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

2017 yılından itibaren başvurular çevrim içi olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üzerinden yapılmaktadır. Gümrük Müdürlüğünden alınan Tek Pencere şifresi ile başvuru gerçekleştirilir. İthal edilecek ürün Türkiye gümrük kapısına ulaşmadan önce İSGÜM Kontrol Belgesi’nin alınmış olması gerekir. Aksi takdirde ithalat izin belgesi onaylanana kadar ürünler bozulabilir veya tehlike yaratabilirler. Ayrıca geçen her gün için ardiye ücreti ödenmesi de gerekir.

İSGÜM Kontrol Belgesi harcı 590 TL’dir. Belge düzeltme harcı alınmamaktadır.

İSGÜM Kontrol Belgesi başvurusu için istenen belgeler:

 • İthalatçı firma yetkilisinin imza ve firma kaşesi bulunan fatura sureti
 • İngilizce haricinde yeminli çevirmene tercüme ettirilmiş Türkçe fatura ve orijinal fatura
 • İngilizce haricinde yeminli çevirmene tercüme ettirilmiş Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
 • Şirketi temsil eden yetkililerin imza sirküleri
 • Mühürlü numune (gerekli durumlarda)

Başvuru formunda:

 • İSGÜM Kontrol Belgesi’nde yer alan ürün ismi ile Fatura Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nda yer alan ürün ismi ve kodu ile aynı olmalıdır.
 • Ürün miktarları kilogram ya da litre cinsinden net olarak yazılmalıdır.
 • Ürünün kullanılacağı yer, ithalatçı, ürünü kullanacak firma bilgileri eksik bırakılmamalıdır.
 • Her ürün için ayrı bir İSGÜM Kontrol Belgesi talep edilmelidir.
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun her sayfası kaşelenip imzalanmalıdır.
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nda ürün isimleri altı çizilerek ya da fosforlu kalemle işaretlenerek belirtilmelidir. Sisteme taratıldıktan sonra belgelerde değişiklik yapılmamalıdır.
 • Teknik Veri Sayfası (Technical Data Sheet) ve Analiz Raporu MSDS yerine kullanılmamalıdır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile İSGÜM Kontrol Belgesi başvurusu kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

İSGÜM Kontrol Belgesi hakkında daha detaylı bilgi almak için;

https://www.ailevecalisma.gov.tr/isgum/contents/hizlierisim/kontrolbelgesi/