';
side-area-logo

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Gönüllülük Projeleri

Ulusal Ajans’ın teklif çağrısına çıktığı Avrupa Gönüllülük Projeleri (ESC) – Gönüllülük Projeleri 17 – 30 yaş arası gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyici, yurt içi ve yurt dışında toplum yararına kuruluşlarda gönüllü hizmet sunmalarını sağlayan, katılımcıların yaşam becerilerini arttırmayı hedefleyen başvuruları destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

avrupa

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2020 / 30.04.2020 / 01.10.2020 – Saat: 13:00 (Türkiye saati)

Program Bütçesi 376.600.000 Avro
Azemi Destek
Azami Destek Oranı  
Proje Süresi 3 - 24 ay
Programın Hedefleri Genel Hedef: : Gençlerin kamu yararına faaliyetlerde bulunarak Avrupa vatandaşlığı bilincini kazanmalarını sağlamak
Özel Hedef: Gençlerin toplumsal hayata katılımını destekleyerek dayanışma, hoşgörü ve sorumluluk bilincini pekiştirmek
Uygun Başvuru Sahipleri ● STK
● Kamu kuruluşu
● Sosyal sorumluluk alanında çalışan kar amacı güden kuruluşlar
Uygun Faaliyetler Gidilen kuruluşun çalışma alanına uygun faaliyetler

Erasmus+ Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Gönüllülük Projeleri Nedir?

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gerçekleştirilen Gönüllük Projeleri gençlerin yurt içi ve yurt dışında seçilen kuruluşlarda gönüllü olarak rol almalarına imkan vererek sosyal hayata katılımını arttıran bir Erasmus+ projesidir.

Kimler Katılımcı Olabilir, Şartlar Nelerdir?

17 – 30 yaş arası program ülkelerinde ikamet eden bütün gençler projeye katılabilir. Katılımcılar bireysel olarak başvuruda bulunamaz, kendi ülkelerinden bir kuruluş ile başvurmaları zorunludur. Eğitim ve yabancı dil bilgisi şartı bulunmamaktadır. Avrupa Gönüllü Hizmetinden 2 aydan az yararlanmış kişiler programa tekrar başvuru yapabilir fakat toplam faaliyet süresi 14 ayı geçemez. Bu durum haricinde her genç programa yalnızca bir defa katılım gösterebilir. Yurt dışı faaliyetler için ev sahibi ve destekleyen kuruluş olmak üzere en az 2 ortak olması şarttır. Destekleyen kuruluş gönüllü ile aynı ülkeden olmalıdır. Yurt içi faaliyetler için 1 adet ev sahibi yeterlidir.

Projenin Süresi Nedir?

Proje 3 ay ile 24 ay arasında sürmektedir. Faaliyet süresi seyahat günleri hariç 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. İmkanı kısıtlı katılımcılar için bu süre 2 haftadan başlamaktadır. Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi seyahat günleri hariç en fazla 2 gündür.

Neler Yapılır? Kazanımlar Nelerdir?

Proje, 57 ülkede gençlere bir gönüllülük deneyimi altında eğitim, sağlık, çevre bilinci, afet sonrası destek, sığınma bölgeleri, kültürel faaliyetler gibi pek çok alanda yardım etme, toplumsal ihtiyaçları belirleme, kendini geliştirme, dezavantajlı gruplar ile etkileşimde bulunma benzeri fırsatlar yaratmakta ve bu alanlarda tecrübe edinmelerini sağlamaktadır. Farklı bir ülkede gerçekleşen haftada ortalama 30 saat gönüllülük deneyimi beraberinde pek çok değişik kültüre ait insan ile etkileşimde bulunma, yeni bir dil öğrenme fırsatı yaratacaktır. Katılım sonucunda verilecek olan Youthpass sertifikası projenin somut bir çıktısı olarak gençlerin meslek hayatında rakiplerinden bir adım önde olmasına destek olacaktır.

Hibe Neleri Kapsar?

Hibe, yolculuk masraflarını, seyahat bandını aşan masrafları, kurumsal desteği, proje yönetim masraflarını, faaliyet ve tamamlayıcı faaliyet masraflarını, cep harçlığını, dil desteğini ve istisnai masrafları karşılar. Projenin kabul edilmesi halinde vize ve izin masrafları hibe tarafından karşılanır, pasaport için ödenen masraflar buna dahil değildir. Gerçekleştirilen gönüllü faaliyetler sonucunda herhangi bir maaş ödemesi yapılmaz.

Başvurular Ne Zaman Yapılır?

Hareketlilik 3 ayrı dönemde gerçekleştirilir. 1 Mayıs-30 Eylül dönemi için 5 Şubat, 1 Ağustos-31 Aralık için 30 Nisan, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi için 1 Ekim Brüksel saati ile 12:00 son başvuru tarihleridir.

Projeye Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

Pasaport işlemlerinin uzun süreceği dikkate alınarak pasaportunuz hazır bir şekilde projelere başvuru yapmak daha sağlıklı olacaktır. Başvuru yapmak için Organizasyon Kimliği (OID) gereklidir. Daha önce herhangi bir Erasmus+ programına başvurusu bulunan kişilerin OID’leri mevcuttur. Başvurular çevrimiçi formatta Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasından gerçekleştirilir. İşlemler esnasında güncel Program Rehberi dikkate alınmalıdır. İstenen ek belgelerin elden teslim edilmeyeceği, başvuru formu ile beraber sisteme yükleneceği unutulmamalıdır. Ulusal Ajans, teklif çağrısı dönemlerinde bu süreçlere yardımcı olması amacıyla bilgilendirici toplantılar düzenlemektedir. Toplantılara dair duyuruların internet sitesinden takip edilmesi ve oturumlara katılım gösterilmesi başvuruların eksiksiz tamamlanması için faydalı olacaktır. Daha fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için 0312 922 02 20 telefon numarasından ya da info@sundanismanlik.net mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Kayıt İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin; https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

Her Proje Kabul Edilir Mi?

Başvuruların Turna Proje Yönetim Sistemi’nde yer alan uygunluk kriterlerinin tamamına uyması beklenir. Bu kriterlere uymayan başvurular değerlendirilmez, reddedilme sebepleri yazılı olarak taraflara bildirilir. Bu aşamayı geçen başvurular bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilir ve puanlama yapılır. En yüksekten en düşüğe doğru sıralanan başvurulara sırayla hibe verilir. Sonuçlar taraflara bildirilir.

Projem Kabul Edildi, Ne Yapmalıyım?

Kabul ve yedek listelerinin resmi bildirimlerinden sonra tarafların sözleşme yapabilmeleri için talep edilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Sözleşmelerin Ulusal Ajans’a iletilmesinden sonra başvuru sahipleri yararlanıcı konumuna geçer ve belirlenen hibelerin dağıtımı başlar.