';
side-area-logo

UNESCO – Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) 2021

UNESCO Türkiye Komisyonu teklif çağrısına Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) ile sözleşmesine taraf olan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirme, araştırma ve uygulama hedefli projelere destek olacaktır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 16.06.2021

Azami Destek 100.000 USD
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12-24 Ay
Programın Hedefleri

Kültürel mal, hizmet ve aktiviteler de dahil olacak şekilde, kültürel çeşitlilik ifadesinin oluşturulması, prodüksiyonu, dağıtımı ve erişimi geliştirmeye direkt olarak etkisi olacak politika ve stratejilerin oluşturulması,

Kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının, yerel veya bölgesel kültürel endüstri ve marketlere gerekli kurumsal ve beşeri kaynağı sağlaması

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

Uygun Sektörler

Görsel-işitsel/Sinema

Dizayn

Medya Sanatları

Müzik

Performs Sanatları

Yayıncılık

Görsel Sanatlar

Proje Öncelikleri
 • Kültürel ifadelerin çeşitliliğini destekleyen sürdürülebilir bir yönetişim sistemini ve yapısal değişikliği hedefleme
 • Kültürel mal ve hizmetlerin daha dengeli bir Kuzey-Güney ve Güney-Güney akışı ve küresel Güney’den sanatçıların ve kültür profesyonellerinin uluslararası hareketliliği,
 • Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğu değer ve fırsatlar geliştirme, ulusal kalkınmaya dahil olan ilgili makamlara açıkça gösterilir şekilde planlama
 • Kültürel yaşamdaki cinsiyet eşitsizlikleri ele alarak daha eşit erişim ve katılım fırsatı yaratma

 

Örnek Proje Konuları Kamu Kurumları;

 • Karar verme ve planlama süreçlerine destek olacak araçların geliştirilmesi,
 • Kültürel endüstrilerin gelişimine esas olan kamu kültürel ajansları ve kurumlarının oluşturulması/güçlendirilmesi
 • Kültürel mallar ve hizmetler için finansman ve pazar geliştirme mekanizmalarının oluşturulması/güçlendirilmesi
 • Kültürel mallar ve hizmetlerin daha dengeli değişimini hedef alan uluslararası düzeyde işbirliği sözleşme ve anlaşmaları uygulamak
 • Kültürel endüstri sektörlerinde eğitimsel, mesleki ve teknik çalışma bağlamında pedagojik ve organizasyonel yeterliklerin oluşturulması/güçlendirilmesi

STK’lar;

 • Politika katılımı, iletişim veya ağ oluşturma süreçlerine sivil toplum katılımını güçlendirilmesi,
 • Kültürel mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası erişimini desteklemek ve yeni finansman imkanları oluşturmak,
 • Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde cinsiyet eşitliğini geliştirici faaliyetler gerçekleştirmek
 • Savumasız grupları erişim imkanlarını artıracak tedbirler de dahil olacak şekilde çeşitli kültürel ifadelerin üretimi, prodüksiyonu, dağıtımı ve erişimi geliştirerek kültürel yaşama katılımın güçlendirilmesi