';
side-area-logo

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® Desteği

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® Desteği Nedir?

Markalaşma ve TURQUALITY desteği ile birlikte uluslararası piyasada markalaşma kapasitesi olan Türk markaların pazara girişi ve pazarda sürekli olmalarına yönelik yurt içi ve dışı piyasalarda gerçekleştireceği organizasyon ve faaliyet giderleri karşılanmaktadır. Bu doğrultuda Firmaların küresel piyasa içerisinde yeri sağlam bir oyuncu olması amaçlanmaktır. Markaların yerinin sağlamlaşması ile birlikte uluslararası piyasada olumlu bir Türk malı imajının oluşması beklenmektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, İharcatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri bu destek için başvuruda bulunabilirler. İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığına gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra başvuruda bulunulabilir.

Destek alınacak markanın şirketin belirlediği en az bir ülkede tescilinin bulunması gereklidir.

Destek Miktarı Nedir?

Markalaşma ve Turquality kapsamında tüm destekler %50 oranındadır. Turquality’de sadece bazı konular belli limitler dahilinde desteklenmekte olup bunların dışındaki tüm harcamalar limitsiz olarak %50 oranında desteklenmektedir. Markalaşma desteğinde ise tüm harcamalar limitli olarak %50 oranında desteklenmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunulabilir.
Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir.
TURQUALITY® Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile süresiz* olarak desteklerden yararlanabilmektedir.

(*TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketlerin/markaların desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için Bakanlık tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.)