';
side-area-logo

İzmir Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

 

İzmir Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı ile İzmir bölgesindeki yerel aktörlerin üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirlik açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 26 Aralık 2021

Program Bütçesi

 

2.000.000 TL
Destek Miktarı 65.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Azami Proje Süresi 6 Ay
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – 13:30
Uygun Başvuru Sahipleri

Küçük Menderes Havzası’nda Faaliyet Gösteren;

 

·        Kontinü Sistem Zeytinyağı İşletmeleri

·        Pirina İşleme Tesisleri

 

Programın Amacı

İzmir bölgesindeki yerel aktörlerin üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirlik açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına danışmanlık sağlamak.

 

Program Önceliği

 

İzmir ili Küçük Menderes Havzası’nda zeytinyağı üretiminden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılabilmesi için zeytinyağı işletmeleri ve pirina işleme tesislerine temiz üretim teknikleri kapsamında danışmanlık sağlamak

 

Örnek Proje Konuları

Temiz Üretim Etüdlerinin Hazırlanması

·        Kaynak verimliliği (su, enerji, hammadde verimliliği)

·        Atık su miktar ve kirlilik yükünün azaltılması

·        Geri kazanım

 

Gerekli Belgeler

·        Teknik Destek Başvuru Formu

·        Başvuru Sahibinin Beyannamesi

·        İşletme Mevcut Durum Beyanı

·        İmza Tasdik Belgesi

·        İşletme Kayıt Belgesi

·        İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı