';
side-area-logo

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı gelişme ve büyüme ihtimali bulunan işletmelere destek sunarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görebilmelerine yardımcı olur.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 500.000 TL
Proje Süresi 36 Ay
Programın Hedefleri KOBİlerin Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmesini sağlamak
Uygun Başvuru Sahipleri Anonim şirketler

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Nedir?

Program, Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görebilmesi ve sermaye piyasalarından fona erişim imkanlarının artması için gelişme ve büyüme potansiyeli bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sunar.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programdan faydalanmak için işletmelerin anonim şirketi olması, KBS’de aktif kaydının bulunması ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gereklidir. Her işletme bu destekten yalnızca 1 defa yaralanabilir.

Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Program, piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli için 100.000 TL, bağımsız denetim hizmet bedeli için 80.000 TL, hukukçu raporu masrafı için 10.000 TL, aracı kuruluşlara yönelik komisyon giderleri için 300.000 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydı ücreti ve Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı için 10.000 TL olmak üzere toplamda 500.000 TL’ye kadar destek sunar. Bu desteklerin tamamı geri ödemesiz olacak şekilde sağlanır.

SPK kurul kaydı ücreti ve MKK masrafı için destek oranı %100, diğer giderler için %75’tir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular, Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Başvuru Formu ile KBS üzerinden gerçekleştirilir, uygunluk ve şekil bakımında en fazla 15 gün içinde değerlendirmeye alınır. Başvurular için değerlendirmenin ardından düzenleme talep edilebilir, kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Eksik / hata bulunan başvuruların düzeltilmesi sistem üzerinden bildirilir ve en fazla 1 ay içinde düzeltilmesi beklenir. Başvuru sahibi tek sefer olmak üzere ret kararına 15 gün içinde itiraz edebilir.
Program başladığı halde herhangi bir ödeme talebinde bulunmayan işletmeler başlangıç tarihini takip eden 2 ay içinde destekten faydalanmak istemediğini belirten dilekçeyi sunarak programdan ayrılabilir.
Program başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl sürer. Destek devam ederken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleştirilmesi durumunda desteğin devamına ya da sonlandırılmasına dair uygulama birimi karar verir. Destek devam ederken işletmenin tasfiye edilmesi ya da kapanması durumunda destek kesilir. Söz konusu durumlarda gerçekleştirilen ödemeler geri alınmaz. İşletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi durumlarında durdurma ya da devama yönelik KOSGEB Başkanı karar verir.

Gerçekleştirilecek hizmet satın alımlarının hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez. Tespit edilmesi halinde destek kesilir.

Destek sağlanırken KOSGEB mevzuatlarına uygun olmayan durumların tespit edilmesi halinde program durdurulur. Uygunsuzluğun ortadan kalkmaması durumunda destek tutarı yasal faiz ile tahsil edilir. Uyuşmazlığın ortadan kalkması durumunda destek verilmeye devam edilir.