';
side-area-logo

KUDAKA – Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı teklif çağrısına Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizde et-süt-arıcılık, tabi kaynaklar ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması veya iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması gibi konulara hizmet eden proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 23/05/2021 Saat: 23:59

Program Bütçesi 10.000.000,00 TL
Azami Destek 2.500.000,00 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 36 Ay
Programın Hedefleri

Genel Hedef: Bölgede girişimciliğin geliştirilmesi ile mevcut işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması.

Özel Hedef: Bölgede et-süt-arıcılık, tabi kaynaklar ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması veya iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri

· Turizm sektöründe girişimciliği geliştirmek, mevcut işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde kaynak verimliliğini sağlamak

· Doğal kaynakların işlenmesi ile et, süt ve arı ürünleri imalatında yeni yatırımları gerçekleştirmek, mevcut işletmelerin fiziki ve teknolojik altyapısını iyileştirmek, ürün çeşitliliğini artırmak ve kaynak verimliliğini sağlamak

· İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)

 

Uygun Başvuru Sahipleri

· Kooperatifler

· Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler.

 

Uygun Proje Konuları

· Turizm işletmelerinin pandemi ile birlikte tüketici taleplerinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapacakları yatırımları içeren projeler

· Bölgede turizm acentası ve tur operatörlüğü alanlarında girişimlerin arttırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler

· Turizmde özellikle pazarlama alanında dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

· Turistlerin bölgedeki turizm değer ve aktivitelerinden daha kolay bir şekilde haberdar olabilmesi ve bölgedeki turizm destinasyonlarını kendi başlarına gezebilmelerini sağlamak amacıyla mobil uygulamaların geliştirilmesi faaliyetlerini içeren projeler

· Turizmde kaynakların verimli bir şekilde kullanılması amacıyla gerekli yatırımları içeren projeler

· Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla turizm sektöründe verimliliğin artırılmasına yönelik projeler

· Turizmde hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar

· Doğal kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinde girdi maliyetlerinin düşürülmesine ve kaynak verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar, (Atıkların tesis içi üretim süreçlerinde değerlendirilmesi, kaynak verimli teknolojilere yatırım yapılması, üretim süreçlerinin enerji tasarrufu sağlayan makine ve ekipmanlarla desteklenmesi, üretim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi vb.

· Doğal kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde ürünlerin katma değerini artıracak, üretim hatlarının modernizasyonuna yönelik yatırımlar

· Doğal kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde fiziki ve teknolojik üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlar

· Doğal kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde katma değeri yüksek yeni ürün üretilmesi amacıyla üretim hatlarının kurulmasına yönelik yatırımlar

· Doğal kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi tescil belgelerinin alınması ve tescillenmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik yatırımlar

· Doğal kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde üretim kapasitesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak yeni makine ve ekipmanların alımına yönelik yatırımlar

· Bölgemizde imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerde kaynak verimliliğine yönelik iyileştirilebilecek alanların tespiti amacıyla kaynak verimliliği analiz raporlarının hazırlatılması ve bu raporlar doğrultusunda gerekli yatırımların yapılmasını içeren projeler

· Bölgede imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerde girdi maliyetlerinin düşürülmesine ve kaynak verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar (Atıkların tesis içi üretim süreçlerinde değerlendirilmesi, kaynak verimli teknolojilere yatırım yapılması, üretim süreçlerinin enerji tasarrufu sağlayan makine ve ekipmanlarla desteklenmesi, üretim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi vb.)

· Bölgede imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin ihracata başlamak ya da mevcut ihracatlarını arttırmak amacıyla yapacakları yatırımları içeren projeler

· Bölgede imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerde kalite standartlarının oluşturulması/geliştirilmesi ve sürdürülebilir kaliteli ürün/hizmet üretiminin sağlanmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler

· Bölgede imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler