';
side-area-logo

Türk EximBank

EximBank’ın Amacı Nedir?

EximBank, ihracatın gelişmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ürünlere yönelik için yeni pazarlar açılması, ihracat yapanların uluslararası ticarette söz sahibi olması, girişimcilere gerekli desteğin sağlanması, yurt dışında aktif olan müteahhit ve yatırımcıların rekabet gücünün artması hedefleri ile faaliyetlerini sürdüren bir bankadır. Bu hedefler doğrultusunda;

-İhracat ve döviz kazanımlı faaliyetler için alıcı / satıcı kredi desteği verir

-Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarına garanti verir

-Yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerinin teşviki için kredi verir, sigorta ve garanti sağlar

-Ticari ve politik zararları engellemek için ihracat kredi sigortası hizmeti sunar

-Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarına ihracat için kredi desteği verir

-İhracatçıların yurt içi satışlarını güvence altına almak için yurt içi kredi sigortası hizmeti sunar

-Reasürans imkanı sağlar

-İhracata yönelik marka, patent, teknik işbirliği alımlarını kredilendirir

-Yurt içi ve yurt dışında menkul kıymetler satın alır, satar ve bunlara aracılık eder

-Merkez Bankasından reeskont kredisi alır, Türk Lirası / döviz üzerinden menkul kıymet ihraç eder

-Kambiyo, sermaye piyasası aracı ve türev finansal işlemler yapar

-Sigorta acenteliği yapar

-Yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşları ile para / sermaye piyasalarından kredi alır, kaynak sağlar

  Program Limiti
İhracata Hazırlık Kredisi 25.000.000 ABD Doları
KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi 5.000.000 ABD Doları
Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi Özel Hesaplanır
Sevk Öncesi İhracat Kredisi 20.000.000 ABD Doları
5.000.000 ABD Doları (KKTC)
Reeskont Kredisi 350.000.000 ABD Doları
400.000.000 ABD Doları
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi 350.000.000 ABD Doları
400.000.000 ABD Doları
İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi 75.000.000 ABD Doları
İhracata Yönelik Yatırım Kredisi 75.000.000 ABD Doları
Kısa Vadeli Alacak Sigortası Özel Hesaplanır

İhracata Hazırlık Kredileri

İhracata Hazırlık Kredisi, ihracatçıların ve ihraç etmek amacıyla üretim yapan imalatçıların uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmak amacıyla ihracat hazırlık adımında verilen bir finansman desteğidir. Kredi limiti 25.000.000 ABD Dolarıdır. İşlem alt limiti bulunmamaktadır. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel dış Ticaret Şirketleri bu krediden faydalanmaz.

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi, ihracatçı KOBİlere ve ihraç etmek amacıyla üretim yapan (nihai üretici) imalatçı KOBİlere verilen bir finansman desteğidir. Kredi limiti 5.000.000 ABD Dolarıdır. İşlem alt limiti bulunmamaktadır.

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine yönelik ihracat faaliyetleri için verilen bir finansman desteğidir. Kredi limiti firmalara özel olarak Yönetim Kurulu kararı ile ABD Doları cinsinden belirlenir, yıl içinde düzenleme yapılabilir. İşlem alt limiti bulunmamaktadır.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Sevk Öncesi İhracat Kredisi, aracı bankalar yoluyla verilen bir finansman desteğidir.

  • Türkiye’de yerleşik ihracatçı, imalatçı, ihraç için nihai mal üretimi yapan ve aracılarla ihraç eden firmalara (yerli malların ihracını taahhüt eden),
  • KKTC’de yer alan ihracatçı, imalatçı, ihraç için nihai mal üretimi yapan ve aracılarla ihraç eden firmalara (KKTC menşeili malların ihracını taahhüt eden),
  • Türkiye’de bulunan serbest bölgelerde üretim, alım / satım, bakım / onarım ruhsatı bulunan kişilere (yerli malların ihracını diğer serbest bölgeler ve dışarı satışını taahhüt eden),
  • Seyahat acentelerinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdikleri döviz karşılığı hizmet satışlarına,
  • Kazancın döviz şeklinde ülkeye getirilmesi halinde kara, deniz ve hava ulaşım hizmetlerine,
  • Yabancı uyruklu kimselere döviz cinsinden verilecek sağlık hizmetlerine,
  • Yurt dışında gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetlerine,
  • Döviz olarak karşılanmak şartıyla yurt dışındaki firmalar adına yapılan bakım – onarım hizmetlerine,
  • Yurt içinden yurt dışına görüntülü / görüntüsüz haber satışlarına finansman desteği sağlanır.

Kredi limiti 25.000.000 ABD Dolarıdır. KKTC kredisi için limit 5.000.000 TL’dir. İşlem alt limiti bulunmamaktadır. Aracı bankalar yıllık TL için 1, döviz için 0,5 aracılık komisyonu ekleyebilir.

Reeskont Kredisi

Reeskont Kredisi, mal ve döviz kazancı bulunan hizmet ihracatı yapan firmalara Merkez Bankası ile birlikte verilen bir finansman desteğidir. Kredi limiti 350.000.000 ABD Dolarıdır. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için limit 400.000.000 ABD Dolarıdır. Krediler TRY, EUR, USD, GBP, JPY cinsinden kullanılabilir. İşlem alt limiti KOBİler için 50.000 ABD Doları, diğer firmalar için 100.000 ABD Dolarıdır.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi, ihracatçı ve ihraç etmek amacıyla üretim yapan imalatçıların vadeli satışlarından ötürü oluşacak alacaklarına dair senet / belge karşılığında yerli malların dövizle kesin ihracından sonra alacaklarını iskonto eden ve sevk sonrası verilen finansman desteğidir. Kredi limiti 350.000.000 ABD Dolarıdır. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için limit 400.000.000 ABD Dolarıdır. İşlem alt limiti 1.000 ABD Dolarıdır. Kredi, 360 güne kadar ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi, kredi başvurusundan geriye dönük 180 gün içinde oluşan hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 30 günlük elektrik, su, doğal gaz, personel giderleri için verilen finansman desteğidir. Türkiye’de yerleşik olan ve ihraç etmek için mal üreten imalatçılar, serbest bölgelerde alım – satım faaliyeti için ruhsatı olan ve döviz kazandırıcı hizmet sunucuları krediden faydalanabilir. Kredi limiti 75.000.000 ABD Dolarıdır, Euro cinsinden de kullanılabilir. İşlem alt limiti bulunmamaktadır.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi, başvuru tarihinden geriye dönük 180 gün içinde yapılmış olan orta / uzun vadeli finansman gerektiren makine, ekipman ve aksam harcamaları için verilen bir finansman desteğidir. Türkiye’de yerleşik olan ve ihraç etmek için mal üreten imalatçılar, serbest bölgelerde alım – satım faaliyeti için ruhsatı olan ve döviz kazandırıcı hizmet sunucuları krediden faydalanabilir. Kredi limiti 75.000.000 ABD Dolarıdır, Euro cinsinden de kullanılabilir. İşlem alt limiti bulunmamaktadır.

Kısa Vadeli Alacak Sigortası

Kısa Vadeli Alacak Sigortası, ihracatçıların yurt dışı satışlarından oluşan ödemeleri ticari / politik risklere karşı koruyan bir güvencedir. EximBank kapsamındaki ülkelerde bulunan alıcılara yapılacak 360 gün vadeli bütün sevkiyatlar sigorta kapsamındadır. Sigorta üst limiti bulunmamaktadır. Teminat altındaki sevkiyatların prim oranları sigortanın kapsadığı vade, ödeme şekli, ülkenin risk sınıfı, alıcının kamu / özel olması gibi ölçütlere göre değişiklik göstermektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili programlar kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız