';
side-area-logo

TÜBİTAK – Cornet Programı 31. Teklif Çağrısı

KOBİ’lerin İhtiyaçlarına Yönelik Akademi-Özel Sektör- Şemsiye Kuruluş İşbirliği Çağrısı: Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Hollanda, İsviçre, Kanada, Peru ve Polonya ile İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Fırsatı

TÜBİTAK’ın teklif çağrısına çıktığı Cornet Programı 31. Teklif Çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

31 Mart 2021 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Hollanda, İsviçre, Kanada, Peru ve Polonya ile işbirliğine olanak tanınmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.03.2021

Azami Destek 1.000.000 TL
Azami Destek Oranı %95
Proje Süresi 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

 

Uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir: AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu.

 

Son Başvuru Tarihi 31.03.2021

 

 

 

 

Program Öncelikleri

 

Proje konularının, bir KOBİ Şemsiye Kuruluşu tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi gerekmektedir. KOBİ şemsiye kuruluşunun, belirli bir alandaki KOBİleri temsil etmesi ve KOBİlerin ihtiyaçlarını tespit edebilir olması beklenmektedir. İhracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri ve meslek birlikleri KOBİ şemsiye kuruluşu olarak değerlendirilebilecektir.