';
side-area-logo

Deterjan Teknik Dosya

Deterjan Teknik Dosya Nedir?

Deterjan Teknik Dosya, deterjan veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler için hazırlanan dosyadır. Bu dosya, ürün ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı ve sağlık için bir tehdit olmadığı konusunda gerekli izinlerin alınmış olduğunu ispatlayan belgeleri içermektedir.

Bir ürünün, bağlı bulunduğu idari hükümler de dâhil olmak üzere, üretim ve işleme yöntemleri, özellikleri, işaretleme, etiketleme, paketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri konularından bir tanesini ya da bir kısmını belirten ve uyulması zorunlu tutulan her türlü başlık teknik düzenlemelerde belirtilmiştir. Ürünlere dair teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır.

ticaret

Teknik düzenlemeler mümkün olduğunca insana ve çevreye en az zararı verecek ürüne ulaşmayı ve bir standart yakalamayı hedefleyen içeriklere sahiptir. Bu konuda yetkili olan kuruluşlar, can ve mal güvenliğinin, hayvan ve bitki sağlığının, enerji tasarrufunun ya da tüketicinin korunmasının sağlanması gibi bir kamu yararını gözeterek, piyasa içerisindeki rekabete engel olmayacak şekilde ve hedefinin sınırlarını aşmayan, açık ve uygulanabilir hükümler getirmişlerdir.

27.01.2018 tarihli Deterjanlar Hakkında Yönetmelik’te belirdtildiği üzere teknik düzenlemeler ve/veya ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin ışığında piyasa gözetimi ve denetimi yapılmaktadır. Piyasaya sürülecek ürünlerin ilgili bulunduğu teknik düzenlemeye uygun nitelikte olması gerekmektedir. İnsan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunması konusunda hassas olarak, deterjanların ve deterjan üretiminde kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya sunulmasına dair olan usul ve esaslar, deterjan teknik düzenlenmelerinde belirtilmiştir.

Deterjan Teknik Dosya, ilgili bakanlığa sunulmaz. Sadece denetimler sırasında denetçilere sunulmak üzere firma bünyesinde hazır bulundurulması zorunludur. İmalatçılar üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında bu dosyayı hazır bulundurmak zorundadırlar. Yabancı dilde düzenlenmiş bütün bilgi ve belgelerin Türkçe çevirileri de dosyada bulunmalıdır.

27.01.2018 tarihli Deterjanlar Hakkında Yönetmelik kapsamında üretimi veya ithalatı yapılan deterjan vb. ürünler için aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi zorunludur:

 • Ürünlere dair Deterjan Teknik Dosya hazırlanması
 • Ürün formülü doğrultusunda TSE sertifikalı bir uzman tarafından Türkçe Güvenlik Bilgi Formları’nın hazırlanması
 • Ürünlerin mevzuat doğrultusunda Türkçe etiket örneklerinin hazırlanması

Deterjan Teknik Dosya içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler yer almalıdır:

 • Tebliğ hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulduğunu gösteren bildirim belgesi
 • İmalatçı firma tarafından beyan edilen formülde yer alan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belge veya bakanlık tarafından istenmesi halinde biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belgenin ilgili bakanlık yetkilisine gönderileceğini taahhüt eden, formülde yer alan yüzey aktif maddelerin imalatçısı tarafından verilmiş taahhütname
 • Bitmiş ürün spesifikasyonu
 • Hammaddelere ait güvenlik bilgi formu
 • Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ±%5 ağırlık arasında olmak üzere yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri
 • Piyasaya arz edilen ürünün etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları bilimsel nitelikte çalışmalarla ispatlayan belgeler
 • Ürüne ilişkin orijinal etiket örneği
 • İthal ürünler için Serbest Satış Sertifikası

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile deterjan teknik dosya hazırlığı kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Deterjan bildirimi yapmak ve teknik dosya hazırlamak hakkında daha detaylı bilgi için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180127-1.htm