';
side-area-logo

TURQUALITY DESTEKLERİ

Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

ticaret

-Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,

-Sertifikasyona ilişkin giderleri,

-Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,

-Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

-Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,

-Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri, desteklenmektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

TURQUALITY Desteği Nedir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

2011/5 sayılı tebliğe İlişkin uygulama usul ve esaslarında (2. maddesinde) belirtildiği üzere;

– İhracatçı Birlikleri o Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan ihracatçı birlikleri

– Üretici Dernekleri o Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekler

-Üretici Birlikleri o Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikler

-Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler,

– Zincir Restoranlar o Yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında en az 1 lokanta/kafeden oluşan zincir

o Türk kültür unsurlarını barındıran, mönüsünde Türk mutfağını temsil eden yemekler bulunan ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekanlar
o Otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar/kafeler hariç Turquality Destek Programı’na başvuru yapabilirler

Destek Miktarı Nedir?

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 Destek Türü 2017 Destek Limiti 2018 Destek Limiti (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 2019 Destek Limiti (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 2020 Destek Limiti (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 Süre / Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma Limitsiz Limitsiz Limitsiz Limitsiz Hedef pazarbaşına 5 yıl
Tanıtım harcamaları Limitsiz Limitsiz Limitsiz Limitsiz Hedef pazarbaşına 5 yıl
Mağaza kira Limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) Limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) Limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) Limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) Hedef pazarbaşına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar) 909.560 TL / Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.154.000 TL /(Kira Desteği Alan Mağazalar) 1.264.000 TL /(Kira Desteği Alan Mağazalar) Hedef pazarbaşına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira Limitsiz Limitsiz Limitsiz Limitsiz Hedef pazarbaşına 5 yıl
 Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 800.000 TL / birim 909.560 TL / birim 1.154.000 TL/birim 1.264.000 TL/birim Hedef pazarbaşına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test 2.000.000 TL / yıl 2.273.900 TL / yıl 2.887.000 TL / yıl 3.164.000 TL / yıl Hedef pazarbaşına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri 400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 454.780 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) 632.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) Hedef pazarbaşına 5 yıl
Franchise kira 800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza) 909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) 1.264.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) Aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazarbaşına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A)
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B)
2.000.000 TL / Yıl 2.273.900 TL / Yıl 2.887.000 TL / Yıl 3.164.000 TL / Yıl İlk 5 yıl
Hedef pazarbaşına 5 yıl
İstihdam Limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) Limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) Limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) Limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) İlk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları
Fuar
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Hedef pazarbaşına 5 yıl
Limitsiz
Depolama Hizmeti Limitsiz Limitsiz Limitsiz Limitsiz Hedef pazarbaşına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 800.000 TL 1 defaya mahsus

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Marka/Turquality Programına müracaat etmek isteyen şirketlere ait markaların Tebliğ’de yer alan ön koşulları sağlaması gerekmektedir.
Turquality® projesine müracaat eden marka için öncelikle, İşletmenin söz konusu marka ile ihracat yapıyor olması ve Türk markası olarak, Türkiye’yi dünyada temsil ediyor olması, Türkiye’de ve ibraz edeceği iş planında belirteceği hedef pazarların en az birinde marka tescilinin yapılmış olması, gerekmektedir. (2006/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları, Madde:19)

Başvuru şartlarını sağlayan şirketler ile TURQUALITY® Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmadan önce Bakanlıkta sürece ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir