';
side-area-logo

Gözetim Belgesi Tebliği

Gözetim Belgesi Tebliği Nedir?

Bir malın ithalatının piyasadaki diğer üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar veya şartlarda piyasaya sürülmesinin engellenmesi için Ticaret Bakanlığınca ithalat malları denetimi yapabilmek adına kurulmuş bir düzenlemedir. Bu düzenleme esasında piyasada haksız rekabet yaratılmasını engellemek ve arz talep dengesini sağlayabilmek adına konulmuş en temel düzenlemelerden biridir. Bahsi geçen şartlar göz önüne alındığında Gözetim belgesinin alınması istenen malların ithalatından önce firma tarafından Ticaret Bakanlığınca sağlanması gerekmektedir.

ticaret

Gözetim uygulaması hem yerli üreticinin korunmasını sağlarken hem de ürünlerin ithalatı sırasında yaşanabilecek olan vergi kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Bu sayede eşyanın ithalatı sırasında değeri üzerinden hesaplanacak vergi birim başına asgari bir fiyat belirlenerek yapılabilir.

Resmi Gazete’de yayınlanan 15 Mayıs 2020 Cuma tarihli Ticaret Bakanlığı tebliğinin 3. Maddesine göre gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi olan (www.ticaret.gov.tr) üzerinden “E-işlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” alt menileri takip edilerek gerçekleştirilebilir. Elektronik imza ile imzalanmak suretiyle gözetim belgesi için gereken başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Gözetim Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gözetim belgeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile düzenlenir ve eşyanın ithalatı ancak bu belge ile mümkün olur. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescili yapılırken gümrük idaresince istenen belgeler arasındadır. Gümrük idaresine ürünler için ithalat izin başvurusu yapılırken istenen gözetim belgesinin talebi halinde Ekonomi Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve istenen diğer belgelerle beraber gümrük idaresine iletilecek olan gözetim belgesi böylece sağlanmış olur.

Gözetim Belgesi ne kadar süre geçerlidir?

Gözetim belgesi alındığı tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerlidir.

Örnek Hesaplama

Gözetim belgesi alımı için ürünün Bakanlık tarafından belirlenen asgari değeri birim başına 10 dolar ise ve bu üründen değeri 250.000 CIF bazında 40.000 adet ithal edilmesi planlanıyorsa;

Gözetim belgesinde beyan alt sınırı olan 400.000 dolar (40.000 x 10) hesaplamasıyla sağlanmış olacaktır. Buna göre vergi seviyesi yükseleceği için dolayısıyla devletin ürün üzerinden kazanacağı vergi payı artarken üreticiye de ekstra destek sağlanmış olur.

Başvuru işlemini takiben belge takibi ve işletilmesi sonrasında belgenin firmaya eksiksiz teslimi tarafımızdan yapılacaktır.

Bu belgenin sağlanabilmesi için Sun danışmanlık olarak gerekli belgelerin usule uygun hazırlanması ve belge takibinin bildirilen zamanlara uygun şekilde yapılması sağlanacaktır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.