';
side-area-logo

Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

“Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara yerli firmaların katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen ve ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı, bunun yanında, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektör içerisindeki prestijli fuarlara katılım belirli oran ve miktarlarda desteklenmektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız bu programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret
Katılımcı Firma Desteği Destek Konusu Destek Oranı Hedef Ülke İçin Destek Üst Sınırı ( 2020 )
Fuar Katılım Desteği Genel Ticaret Fuarı
Sektörel Fuar
%50 %70 92.000 TL
140.000 TL
Prestijli Fuar Sekteröl Fuar ( Yıllık 2 fuar için ) %50 %70 472.000 TL
Desteğe Esas Tutar
-Yer Kirası
-Nakliye
-Ulaşım
-Standa ilişkin giderler
Desteklenen giderler için hesaplanan ortalama maliyetler ile Milli ve Bireysel her fuar için 1 m2 başına firmaya ödenecek Desteğe Esas Tutar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve açıklanır.
Firma’nın Toplam Destek Tutarı = Desteğe Esas Tutar x Katılım m2 si olarak hesaplanır.

HEDEF ÜLKELER (17 Ülke) : ABD, BREZİLYA, ÇİN, ETİYOPYA, FAS, GÜNEY AFRİKA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, IRAK, İNGİLTERE, JAPONYA, KENYA, MALEZYA, MEKSİKA, ÖZBEKİSTAN, ŞİLİ, RUSYA

Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Nedir?

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın artırılması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuruda bulunabilmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Destek için başvurular sadece e-imzalı belgeler ile KEP üzerinden alınmaktadır.