';
side-area-logo

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği Nedir?

Program, birden çok kuruluşun verimliliği yükseltmek ve daha fazla katma değer sağlamak için rekabet öncesi süreçte ortak parça / sistem / uygulama geliştirmesi ve bir platform inşa etmesi amacıyla ar-ge çalışmalarını esas alan fizibilite temelli teknolojik ve bilimsel işbirliği projelerini desteklemektedir.

arge

Destek Kapsamı Nedir?

Birden fazla kuruluşun ortaklığında geliştirilen proje ile başvurunun kabul edilmesi halinde;

-Gelir vergisi stopajı teşviki,

-Proje kapsamında görev alan personellerden doktorası ve en az bir temel bilimler alanında yüksek lisansı olanlar için %95 gelir vergisi indirimi uygulanır (kamu personelleri hariç)

-Proje kapsamında görev alan personellerden en az bir temel bilimler alanında yüksek lisansı ve lisans eğitimi olanlar için %90 gelir vergisi indirimi uygulanır (kamu personelleri hariç)

-Proje kapsamında görev alan lisans eğitimi olan diğer personeller için %80 gelir vergisi indirimi uygulanır (kamu personelleri hariç)

-Sigorta prim desteği,

Bütün personel için sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl boyunca desteklenir (kamu personelleri hariç)

-Ar-ge ve yenilik harcamaları indirimi

-Damga vergisi muafiyetlerinden faydalanırlar.

İşbirliği içinde bulunan kuruluşların projeye yaptıkları katkılar anlaşma ile belirlenen ortak özel hesapta takip edilir. Harcamalar için yapılan katkılar ar-ge ve tasarım harcaması adı altında kaydedilir. Program kapsamında proje bütçesinin en fazla %50’si tutarında geri ödemesiz hibe desteği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulur.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız