';
side-area-logo

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sonuç Odaklı Teknik Destek Programı

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sonuç Odaklı Teknik Destek Programı ile 2014-2023 TR90 Bölge Planı’nda belirlenen gelişme eksenleri ve amaçları doğrultusunda Kırsal Kalkınma, Yeni Nesil Girişimcilik ve Doğu Karadeniz Turizm 2.0 Sonuç Odaklı Programı hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaktır. Sonuç odaklı programlar kapsamında, yerel kalkınma aktörlerinin kurumsal kapasite ve beşeri sermayelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 20.12.2021

 Program Bütçesi
Azami Destek
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Yerel Yönetimler

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları,

Birlikler ve Kooperatifler.

Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri

Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketler.

Son Başvuru Tarihi 20.12.2021

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Turizm

 

Öncelik 2: Yeni Nesil Girişimcilik

 

Öncelik 3: Kırsal Kalkınma

 

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik 1 (Turizm) İçin Örnek Proje Konuları

• Destinasyon yönetimi,

• Hedef pazarları çeşitlendirmek,

• Alternatif turizm türlerini yaygınlaştırmak,

Öncelik 2 (Yeni Nesil Girişimcilik) İçin Örnek Proje Konuları

•Girişimcilere hizmet veren yapıların kurumsal kapasite ve hizmet kalitelerini geliştirmek,

•İlk, orta ve yükseköğrenimde eğitici ve öğrencilerin girişimcilik konusundaki farkındalıklarının artırılması,

•Girişimcilerin finansal desteklere, pazara ve iş dünyasına erişimlerini kolaylaştırmak için lobicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Öncelik 3 (Kırsal Kalkınma) İçin Örnek Proje Konuları

• Kırsal üretim alanında belediyelerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kırsal üretim ve pazarlama alanındaki işbirliği yapılarının güçlendirilmesi,

• Kırsalda kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi,

• Coğrafi işaretli yöresel ürün paydaşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi,

•Coğrafi işaretli yöresel ürün üreticilerine yönelik işbirliği yapılarının güçlendirilmesi,

Öncelik 4 (Yerel Kalkınma Fırsatları) İçin Örnek Proje Konuları

•Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve beşeri sermayelerinin geliştirilmesi,

• Yerel yönetimlerin planlama ve yerel kalkınma kapasitelerinin geliştirilmesi,

• Sosyal kalkınma alanında kurumsal kapasite geliştirme.