';
side-area-logo

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Nedir?

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteğine ilişkin Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanmış̧ ve 1132 sayılı Resmi Gazete’de 18 Mayıs 2020 günü yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genelgenin asıl amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdiklerim faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş̧ ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamanın desteklenmesidir. Bu bağlamda, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin giderler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir.

ticaret

Kimler Yararlanabilir?                                                                                                                                            Bu destek; Türkiye’de yerleşik iş birliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Ve bu destek; iş birliği kuruluşlarına yönelik destekler, marka destek programı ve TURQUALITY Destek Programı olarak üç ana başlıkta şekillenmektedir.

Kapsamı Nedir?

1) İş birliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri, reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler

a) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Doları

b) Birden fazla sektörü temsil eden birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Diğer iş birliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

2. Birden fazla birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, birlik başına 250.000 ABD Doları desteklenir.

3. İş birliği kuruluşlarının ortak projeler hariç olmak üzere aynı anda bir projesi desteklenebilir. Projesi sona eren iş birliği kuruluşu yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.