';
side-area-logo

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı İmalat Sanayi Sektörü Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı İmalat Sanayi Sektörü Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile İmalat sanayi işletmelerinin rekabet güçlerinin artmasına katkıda bulunmak, Kurumsallaşma düzeyini artırmak ve yönetsel becerilerini geliştirmek, Pazarlama ve satış yetkinliklerini geliştirerek ticaret hacimlerini artırmak ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, Yenilikçi uygulamalarla verimliliğini artırmak ve teknoloji altyapısını geliştirerek dijital dönüşümünü sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 Program Bütçesi
Azami Destek
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, kar amacı güden tüzel kişiler
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Dijital Dönüşüm

 

Öncelik 2: Süreç ve Kaynak Verimliliği

 

Öncelik 3: Kurumsallaşma

 

Öncelik 4: Halka Arz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik 1 (Dijital Dönüşüm) İçin Örnek Proje Konuları

• Tedarik zinciri performansını yükseltmek üzere dijital teknolojilerin kullanılması,

• Yalın teknikleri uygulamalarına Endüstri 4.0 kapsamında dijital teknolojilerin entegre edilmesi,

• Ürün kalitesini artırmaya yönelik teknoloji kullanımı,

• Şirket stratejilerinde dijital dönüşüm odaklı rekabet gücünün artırılması,

• Etkin stok yönetiminin sağlanmasında teknoloji kullanımının artırılması,

• Müşteri ve tedarikçi ilişkileri yönetiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı,

• İşletmeler arasında kaynak değişimi/ortak kullanımına gidilebilmesini teminen mevcut olanakları belirlemeye yönelik güncel kaynak verilerinin tutulduğu elektronik veri tabanlarının oluşturulması,

• İşletmelerin e-ticaret ve e-ihracat yoluyla satış hacimlerinin artırılması,

Öncelik 2 (Süreç ve Kaynak Verimliliği) İçin Örnek Proje Konuları

• Toplam kalite yönetimi ve kalite kontrol

çemberi uygulamaları,

• İşletmelerde sürekli iyileştirme ve geliştirme

(Kaizen) ,

• Tam zamanında üretim (JIT) prensibinin

uygulanması,

• Kanban usulü üretim planlama sistemi,

• Model dönüş süresinin kısaltılması (SMED)

ile üretim etkinliğinin artırılması,

• Sıfır hatalı üretime yönelik olarak “PokaYoke” hata önleyici düzenek uygulamaları,

• Problem kaynaklarını yok etme (5S) ve 6S

yaklaşımları ile işgücü kayıplarını önlenmesi,

• İşletmelerde değer zincirindeki iyileştirmelerle verimliliğin artırılması,

• Dağıtım ağlarının optimize edilmesine ilişkin

araç rotalama problemlerinin çözümü,

• Tedarik zinciri yönetiminde etkin kaynak

planlaması,

• Üretimde hammadde, enerji ve su tüketiminin azaltılması,

• Üretim süreçlerindeki atıkların azaltılması ve

geri dönüşümün teşvik edilmesi,

• Üretim süreçlerindeki enerji tüketiminde

çevre dostu teknolojilerin kullanımı,

Öncelik 3 (Kurumsallaşma) İçin Örnek Proje Konuları

• Aile Anayasası,

• Hukuki Düzenlemeler,

• Stratejik Yönetim,

• Finans Yönetimi,

• İnsan Kaynakları Yönetimi,

• Pazarlama Yönetimi,

• Stratejik Planlama ve İş Geliştirme,

• EFQM Mükemmellik Modeli,

• Müşteri Memnuniyeti,

• Marka, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Karne,

• İşletmelerde Örgütsel Davranış,

• İhracat Odaklı Yapılanma,

Öncelik 4 (Halka Arz) İçin Örnek Proje Konuları

• Şirket Analizi,

• Halka Arz Yol Haritası,

• Stratejik Plan ve İş Planları,

• Finans Yönetimi,

• Kurumsal Yönetim,

• Hukuki Düzenlemeler,

• Finansal Yol Haritasının Hazırlanması,

• Finansal Faaliyet Yapılandırılması,

• Halka Arz İzahnamesinin Hazırlanması,

• Başvuru Formlarının Hazırlanması,

• Aracılık, Hukuk, Denetim Hizmetleri vb.nin

Koordinasyonu,

• SPK Mevzuatına Uyum,

• Denetim Raporları Analizi