';
side-area-logo

Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı uygun teknoloji sınıflarına yönelik ürünlere dair gerçekleştirilecek proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 6.000.000 TL
Proje Süresi 8 - 36 Ay
Programın Hedefleri Orta – yükse ve ileri teknoloji ürünlere ait yatırımları teşvik etmek
Uygun Başvuru Sahipleri Öncelikli ürün üretimi alanında faaliyet gösteren sermaye şirketleri

Stratejik Ürün Destek Programı Nedir?

Program orta – yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerin gelişimi için önemli ürünlerin ve bu sektörlere ait katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik gerçekleştirilecek yatırım projelerini destekler.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının çağrısında yer alan öncelikli ürünlerin üretilmesine yönelik projesi olup KBS’de aktif kaydı olan tüm yerleşik sermaye şirketleri destekten faydalanabilir. İşletmelerin ya da ortaklarının tüzel kişi olması durumunda ortaklarının başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

Her işletme bu programdan yalnızca 1 defa faydalanır. Reddedilen proje ile tekrar başvuru yapılamaz. Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından faydalanan işletmeler bu programa başvuru yapamazlar.

Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Program kapsamında makine – ekipman desteği, yazılım giderleri desteği, personel gideri desteği, referans numune desteği ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık, tasarım, test – analiz, kalibrasyon) giderleri desteklenir. Verilecek desteklerin üst limiti geri ödemesiz 1.800.000 TL, geri ödemeli 4.200.000 TL toplamda ise 6.000.000 TL’dir. Personel masraflarına dair destek haricinde diğer kalemler için destek oranı %60’tır.

Satın alınacak makine – ekipman ve yazılımın yerli malı olduğunun belgelendirildiği ya da açık kaynak yazılım kullanılacağı bilgisini veren projelerin geri ödemesiz destek oranlarına %15 ilave edilir. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 1.’lik Ödülü’ne sahip olan işletmelerin 3 yıl içinde başvuru yapmış olması durumunda personel giderleri hariç geri ödemesiz desteklerine tek sefer uygulanmak şartıyla %10 ilave edilir. Bahsedilen destek ilavelerinin toplamı %15’i geçemez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular, programın kriterlerini sağlaması ve formata uygun olması bakımından değerlendirilir gerek olması halinde düzenleme istenir. İşletmeler yatırım faaliyetleri kapsamında en fazla 3 kere revizyon başvurusunda bulunabilir. Bu talep başlangıç tarihinden 4 ay önce ve son izleme tarihinden 2 sonra yapılamaz.

Proje en az 8 ay, en fazla 36 ay sürecek şekilde 4 ayın tam katları süresinde tamamlanmalıdır. Başvurulması halinde 4 ay ya da katları olarak süre eklenebilir fakat toplam süre 36 ayı geçemez.

Geri ödemeli desteklerin sağlanabilmesi için işletmeler ödeme yapılmadan önce teminat sunmalıdır. Gerçekleştirilen desteğin geri ödemesi programın bitimini takip eden 12 ay boyunca talep edilmez. Bu sürenin ardından 4’er aylık periyotlarda 6 taksit olarak ödeme yapılması gerekir. Aksi halde faiz ve komisyon uygulanır.

Proje için alım yapılan makine, ekipman, yazılım ve taşınırların mülkiyeti tüzel kişiliğe ait kabul edilir. Yatırım süresince kiralanması, devredilmesi ve rehin gösterilmesi mümkün değildir.

Destek sağlanırken KOSGEB mevzuatlarına uygun olmayan durumların tespit edilmesi halinde program durdurulur. Uygunsuzluğun ortadan kalkmaması durumunda destek tutarı yasal faiz ile tahsil edilir. Uyuşmazlığın ortadan kalkması durumunda destek verilmeye devam edilir.

Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez. Destek devam ederken işletici kuruluşun devredilmesi, başka bir işletme ile birleşmesi, tasfiye edilmesi, kapanması ya da projenin herhangi bir sebepten (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü sonlandırılması halinde desteğin sürdürülmesi ya da sonlandırılmasına dair kararı Program Yönetim Ofisi verir. Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık gibi işletmenin kusurlu olmadığı nedenlerden ötürü faaliyetlere ara verilmesi durumunda geri ödemesiz desteklerin iadesi talep edilmez, geri ödemeli sunulan destekler mevzuata uygun şekilde talep edilir.