';
side-area-logo

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı üniversitelerdeki bilgi, birikim ve teknolojilerin ticarileştirilerek ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasını sağlayarak sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek Çağrıda belirtilir
Proje Süresi 10 Yıl
Programın Hedefleri Üniversite ve özel sektör işbirliği sayesinde üniversiteden sanayiye bilgi ve teknoloji aktarımı yapmak
Uygun Başvuru Sahipleri Üniversiteler
Yüksek lisans / Üniversitenin ortak olduğu şirketler öğrencileri
Teknopark yönetici şirketleri
Teknopark yöneticisinin ortak olduğu şirketler

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Nedir?

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), üniversitelerin ürettiği bilgi ve teknolojinin uygulamaya geçirildiği, ticarileştirildiği, ekonomik / sosyal / kültürel değerinin arttırıldığı ve bunları takiben özel sektör ile işbirlikleri kurulmasıyla sanayinin bilgi ve teknoloji açığının giderilerek karşılıklı veri aktarımına katkı sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar program kapsamında geri ödemesiz olarak desteklenir. Sunulacak bu destekle mevcut Teknoloji Transfer Ofislerinin güçlendirilmesi ve henüz Teknoloji Transfer Ofisi bulunmayan üniversitelerin bu doğrultuda teşvik edilmesi sağlanır

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

TÜBATAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programları kapsamında açılan çağrıların en az birinden destek alan yükseköğretim kurumları adına;

  • Üniversite – sanayi işbirliği kapsamında üretilmiş bilginin ekonomik değer kazanması yönünde çalışmaları olan birimler,
  • Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne uygun çalışmalar yapan sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Projesi desteği devam eden ofisler başka başvuruda bulunamaz, desteğin tamamlanması beklenir.

Destek Kapsamı Nedir?

Sunulacak destek ile TTO’ların bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirmesi gereken faaliyet temaları bulunmaktadır;

  • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme, eğitim faaliyetleri (araştırmacının özel sektöre tanıtılması, haklar konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri vs.)
  • Destek programından yararlanmaya dair hizmetler (proje hazırlama, başvuru, izleme vs.)
  • Proje geliştirme ve yönetim hizmetleri (özel sektöre danışmanlık hizmeti verilmesi, proje sonuçlarının yaygınlaştırılması, aracılık faaliyetleri vs.)
  • Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama (hakların belirlenmesi, danışmanlık hizmetleri, sanayiye lisanslama, ticarileşme süreci yönetimi vs.)
  • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri (üniversite çıkışlı firma kurulması için prosedürler, iş geliştirme ve pazarlama desteği, çekirdek sermaye sağlama, iş rehberliği, küçük bütçeli proje desteği sunma vs.)

Program kapsamında destek en fazla 5 yıl sunulacaktır, yürütme komitesi bu süreyi 5 yıl daha uzatma kararı alabilir. Desteğin üst limiti bir yıl için 1.000.000 TL’dir. Destek oranı ilk 5 yıl için %80, ikinci 5 yıl için %60’tır.
Proje boyunca personel giderleri, ulaşım / harcırah ve konaklama giderleri, alet – ekipman, yazılım ve yayın alım giderleri, hizmet alımları, toplantı ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik giderleri ve genel giderler için destek sağlanır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvuru şartlarını sağlayan kuruluşlar TÜBİTAK’ın yaptığı çağrının ardından başvurularını gerçekleştirebilir. Değerlendirme aşamasında gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme talep edilir. Desteklenmesi kararlaştırılan ofisler ile TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanır. Yürütücüler proje süresince 6 aylık periyotlarda faaliyet raporları hazırlar. İzleyici heyet projeyi bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan takip eder ve rapor oluşturur. Yürütme Komitesi bu raporları inceleyerek destek sağlamaya devam eder. Hedeflere yönelik ilerlemeyen projeler yürürlükten kaldırılır, proje hesabından kalan tutar faizi ile birlikte iade edilir.