';
side-area-logo

İthalatta Kota, Tarife kontenjanı ve İthal Lisansı

İthalatta Kota, Tarife kontenjanı ve İthal Lisansı İstemi Nedir?

Kota ve tarife kontenjanları ithalatı yapılan malların alım bildirimleri için Dış Ticaret Müsteşarlığınca, Ticaret Bakanlığı onayıyla sağlanan bir belgedir. Tarife kontenjanı ithalatı yapılan malın belirli bir dönem içerisinde gümrük vergisinde ve/veya mali yüklerde indirim yapılan ithalatın miktar ve değerini belirtirken kotadan kasıt yine belirli bir dönem içinde ithal edilen malın miktar ve değerinin Ticaret Genel Müdürlüğüne belirtilmesidir. Başka bir deyişle İthal lisansı ise Genel Müdürlük tarafından tarife kontenjanı belirlenmiş olan malların ithal edilebilirliğini gösteren lisans belgesidir

ticaret

Bahsi geçen Tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar uyarınca, söz konusu tebliğin EK-1’indeki tabloda GTP ve tanıları yer alan eşyanın ithalatında gösterilen miktarlarda aşılan kontenjanların dağıtımı hammadde veya işlenmiş ürün olarak talep toplama yönetimi yapılır.
Eksik başvuru yapılması halinde bakanlıkça firma tarafına 5 günlük bir ek süre tanınır. Birden fazla eşya için başvuru yapacak firmaların her bir eşya için ayrı ayrı başvuru yapmaları beklenir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı nasıl yapılır?

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta yine bakanlıkça düzenlenecek olan ithal lisansı gümrük beyannamesi de gümrük idaresince aranacaktır.

Bu tebliğ kapsamında yapılacak olan başvurular için Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden “İthalat İşlemleri” sekmesinden “Başvuru işlemleri” başlığı altındaki “Başvuru Girişi” menüsünü takip ederek Belge türü olarak “TPS-0955-İtha Lisansı (KİMYA-METAL)”, Tebliğ/Karar olarak tebliğ türü seçilmelidir. Bu işlemi takiben mevzuatın EK-2’inci maddesi gereğince bahsi geçen formun elektronik olarak doldurulması ve EK-3’teki formlar çerçevesinde elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

İthal lisanslarının süresi ne kadardır?

Düzenlenecek olan ithal lisansları Şubat 2021 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır.

İthal lisansı devri

İthal lisanslarının, lisans sahibi firma tarafından üçüncü kişilere devri mümkün değildir

İthal lisansının revizesi nasıldır?

İthal lisansında kayıtlı olan eşyalara ihtiyaç olunması halinde Bakanlığın resen değişiklik yapma yetkisi bulunur. Fakat belgenin revize edilme işleminin bizzat lisans sahibi firma tarafından yapılması halinde revize işlemleri yine Bakanlıkça başlatılır. Söz konusu olan lisans revize başvurusunun firma yetkilisi veya firmanın yetkilendirdiği aracılar tarafından gerçekleştirilmesi ancak mümkün olacaktır.

İthal lisansının miktarının arttırılmasına yönelik talepler dikkate alınmaz.
Yurtdışından herhangi bir mal ithal edilmeden önce alınması mutlak suretle gerekli olan bu belgeleri Sun danışmanlık olarak size sağlamayı teklif ediyoruz.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.