';
side-area-logo

Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuar Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların yurt dışındaki tanıtımlarının yapılması ve katılımın uluslararası boyutta arttırılması amacı ile organizatörler aracılığı ile katılımın desteklenmesidir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Destek Programı Nedir?

Program, öncelikli olarak belirlenmiş teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ürünlerinin ticarileştirilmesi, ekonomiye katma değer oluşturması ve bu ürünlerin uluslararası pazara ihracatını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek teknolojik yatırımları desteklemektir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için;

TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması,

En son düzenlenen yurt içi fuarda yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması ve fuarda yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

En son düzenlenen yurt içi fuarda toplam katılımcı sayısının en az 300 olması ve yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

En son düzenlenen yurt içi fuarda katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10;000 metrekare olması ve yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları sağlayan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (ihracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

Destek Miktarı Nedir?

Yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 150.000 ABD Dolarına kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 50.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır.

Organizatörler aynı yurt içi fuar için azami 10 (on) defa bu destekten yararlanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Ticaret Bakanlığına bağlı bulunan İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek ilan edilen yurt içi fuar organizatörleri ve bu fuarlara katılan Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş, ihracatçı birliğine üye olan firmalar bu destekten faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirler. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bu destek için başvuru yeridir.