';
side-area-logo

KA3 – Politika Reformuna Destek – Gençlik Diyaloğu

Ulusal Ajansın teklif çağrısına çıktığı Erasmus+ KA3 – Politika Reformları İçin Destek – Gençlik Diyaloğu, gençlik politikalarında kullanılmak üzere fikirler üretilmesi, gençler ve karar alıcıları bir araya getirecek fikir alışverişi temelli ortamlar yaratılması ve gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmek amacıyla yapılacak proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili Gençlik Diyaloğu Projeleri kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız. Programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

erasmus+

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2020 / 30.04.2020 / 01.10.2020 – Saat: 13:00 (Türkiye saati)

Program Bütçesi 5.000.000 Avro
Azemi Destek
Azami Destek Oranı  
Proje Süresi 3 - 24 ay
Programın Hedefleri Genel Hedef: Gençlerin ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlüğünü arttırmak
Özel Hedef: Gençlerin politika üretim süreçlerinde aktif rol alabilmesini sağlamak
Uygun Başvuru Sahipleri ● Yasal olarak kurulmuş STK’lar
● Yerel kamu kuruluşları
● Resmi olmayan gençlik grupları
Uygun Faaliyetler Ulusal toplantılar
Ulus ötesi seminerler
Canlandırmalar
Konferanslar
Danışma etkinlikleri (Online / Yüz yüze)
Simülasyonlar
Müzakereler

Erasmus+ KA3 – Politika Reformları İçin Destek – Gençlik Diyaloğu Nedir?

Gençlik Diyaloğu, gençlerin kendileri için tasarlanmış politikalar üzerinde ne kadar söz hakkı olduğundan hareketle ortaya çıkmış genç bireylerin politika üretim süreçlerinde aktif rol almaları ve karar alıcılar ile doğrudan iletişime geçebilmeleri için hem ulusal hem de ulus ötesi kapsamda çeşitli faaliyetler sunan bir Erasmus+ programıdır.

Kimler Katılımcı Olabilir, Şartlar Nelerdir?

Aktif çalışmalar yürüten STK’lar, yerel kamu kurumları ve resmi olmayan gençlik grupları projeye başvurabilir. Ulusal projelerde ortak bulunması zorunlu değildir fakat ortakla başvuru yapılması tavsiye edilmektedir. Ulus ötesi projelerde en az 1 adet ulus ötesi ortağın bulunması tavsiye edilmektedir.

Projenin Süresi Nedir?

Erasmus + projeleri en az 12 ay olması tavsiye edilmekle beraber 3 ay ile 24 ay arasında sürmektedir. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç seminer ve çalıştaylar için en az 3 gün, zirveler için en az 2 gün tavsiye edilmektedir.

Neler Yapılır? Kazanımlar Nelerdir?

Gençlik Diyaloğu projeleri gençlerin demokratik yaşamda ve üretilecek politikalarda aktif söz hakkı olması gerektiği kabulünden yola çıkar. Katılımcılara, Avrupa Birliği gençlik stratejileri hakkında bilgi sunulması ve bu edindikleri bilgiler ışığında karar alıcılar ve uzmanlar ile karşılıklı etkileşime dayanan bir ortam yaratılması sonucunda gençlerin ülkelerindeki insan hakları, demokrasi, sağlık, çevre, eğitim, kültür ve sanat gibi pek çok konuya dair politika üretim süreçlerinde aktif rol alması teşvik edilir.

Hibe Neleri Kapsar?

Hibe, yolculuk masraflarını, yüksek maliyetli seyahatler için istisnai masrafları, kurumsal desteği ve özel ihtiyaç desteğini kapsar.

Başvurular Ne Zaman Yapılır?

Hareketlilik 3 ayrı dönemde gerçekleştirilir. 1 Mayıs-30 Eylül dönemi için 5 Şubat, 1 Ağustos-31 Aralık için 30 Nisan, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi için 1 Ekim Brüksel saati ile 12:00 son başvuru tarihleridir.

Projeye Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

Pasaport işlemlerinin uzun süreceği dikkate alınarak pasaportunuz hazır bir şekilde projelere başvuru yapmak daha sağlıklı olacaktır. Avrupa Birliği hibe başvurusu yapmak için Organizasyon Kimliği (OID) gereklidir. Daha önce herhangi bir Erasmus+ programına başvurusu bulunan kişilerin OID’leri mevcuttur. Başvurular çevrim içi formatta Avrupa Komisyonunun internet sayfasından gerçekleştirilir. İşlemler esnasında güncel program rehberi dikkate alınmalıdır. İstenen ek belgelerin elden teslim edilmeyeceği, ilgili form ile beraber sisteme yükleneceği unutulmamalıdır. Ulusal Ajans teklif çağrıları dönemlerinde bu süreçlere yardımcı olması amacıyla bilgilendirici toplantılar düzenlemektedir. Toplantılara dair duyuruların internet sitesinden takip edilmesi ve oturumlara katılım gösterilmesi başvuruların eksiksiz tamamlanması için faydalı olacaktır. Daha fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için 0312 922 02 20 telefon numarasından ya da info@sundanismanlik.net mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kayıt İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin; https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

Her Proje Kabul Edilir Mi?

Politika Reformuna Destek kapsamında başvuruların Turna Proje Yönetim Sistemi’nde yer alan uygunluk kriterlerinin tamamına uyması beklenir. Bu kriterlere uymayan başvurular değerlendirilmez, reddedilme sebepleri yazılı olarak taraflara bildirilir. Bu aşamayı geçen başvurular bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilir ve puanlama yapılır. En yüksekten en düşüğe doğru sıralanan başvurulara sırayla Politika Reformuna Destek hibesi verilir. Sonuçlar taraflara bildirilir.

Projem Kabul Edildi, Ne Yapmalıyım?

Kabul ve yedek listelerinin resmi bildirimlerinden sonra tarafların sözleşme yapabilmeleri için talep edilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Sözleşmelerin Ulusal Ajansa iletilmesinden sonra Gençlik Diyaloğu projeleri başvuru sahipleri yararlanıcı konumuna geçer ve belirlenen hibelerin dağıtımı başlar.

Politika  Reformuna Destek – Gençlik Diyaloğu projeleri hakkında daha detaylı bilgi için;

https://www.ua.gov.tr/programlar/gruplar/kurum-kuruluslar-icin/politika-reformuna-destek/