';
side-area-logo

Teknik Destek Programı

Kalkınma Ajansları bulundukları bölgeleri destekleyici, bölge için önem arz eden faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla belirli planlar dahilinde yerel idarelere, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, STK’lara, kar amacı güden işletmelere, kooperatiflere mali ve teknik destek sunarlar.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Teknik Destek Programları

Ajanslar, bölgenin kalkındırılması için gerekli öneme sahip olan fakat çeşitli kapasite yetersizlikleri nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında zorluklar ile karşılaşan projelere teknik destek sağlayabilir. Bu destek

-Eğitim verme

-Program / proje hazırlanmasına destek

-Kalıcı olmamak kaydıyla uzman kişiler atama

-Danışmanlık sunma

-Lobi çalışmaları

-Uluslararası ilişkiler oluşturma şeklinde olabilir.

Teknik destekler ajansın herhangi bir proje teklif çağrısı ile birleştirilememesi şartıyla yerel yönetimlerin plan ve programlarını uygulamaya yönelik yereli kalkındıracak faaliyetleri ve farklı başvuru sahiplerinin kalkınmayı destekleyici çalışmalarını bünyesinden barındırmalıdır.

Destek kapsamında herhangi bir doğrudan mali destek sunulmaz, hizmet alımı yoluyla ya da kendi personelleri aracılığıyla ajans kendi imkanları çerçevesinden destek gerçekleştirilir. Fakat düzenlenecek organizasyonların maliyetleri yararlanıcı ya da ortaklar tarafından karşılanabilir. Yararlanıcının bu katkıları başvuru formunda belirtmesi zorunludur. Verilecek destek için 1 yıl boyunca en fazla 2 hafta sürecek şekilde personel görevlendirilebilir. Hizmet alımı yapılması halinde teknik desteği ajansa olan maliyeti Kamu İhale Kurumu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının d bendinde belirtildiği üzere büyükşehir belediye sınırlarında bulunan idareler için belirlenen üst sınırı aşamaz.
Destekler ajansın bulunduğu bölge kapsamında sağlanır fakat gerekçelendirildiği durumlarda ulusal ya da uluslararası destekler de sunulabilir. Teknik destek sözleşme imzalandıktan sonra en fazla 6 ay boyunca sağlanır. Bu sürede gerçekleştirilemeyen teknik destek uygun görüldüğü koşulda genel sekreterlik tarafından en fazla 1 ay olmak üzere uzatılabilir.

Yerel yönetimler, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, meslek okulları, kamu kurumu özelliği bulunan meslek kuruluşları, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri ve kooperatifler teknik destek programından yaralanabilir.

Teknik destek almaya uygun kurum ve kuruluşlara dair duyurular ajansların internet sitelerinden takip edilir. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden gerçekleştirilir. Buradan oluşturulan taahhütname ajansa ulaştırılır. Başvuruları yılın her döneminde alınır fakat Ocak – Şubat, Mart – Nisan, Mayıs – Haziran, Temmuz – Ağustos, Eylül – Ekim ve son olarak Kasım – Aralık olmak üzere 6 dönemde değerlendirme yapılır. Kabul döneminin bitmesinin ardından genel sekreterliğin görevlendirdiği en az 3 ajans uzmanından oluşan değerlendirme komisyonu 15 iş günü içerisinde çalışmalarını tamamlar ve 65’in üzerinde puan alarak destek almaya hak kazanan projeler yine internet sitesinden ilan edilir ardından sözleşme imzalanır. Ajans aynı projede kullanılmak üzere mali destek ve teknik destekten yalnızca birini taraflara sunar (yenilikçilik ve girişimcilik altyapısını büyütme amaçlı güdümlü projeler için geçerli değildir).