';
side-area-logo

 Çalışan Adayı Gizlilik Politikası

Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Sun Proje Tercüme Danışmanlık Eğitim İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“ŞİRKET”) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?

Başvurduğunuz pozisyon için değerlendirilebilmeniz ve gerektiğinde sizinle tekrar iletişime geçilebilmesi amacıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, yaşınız), iletişim bilgileriniz (E-posta adresiniz, telefonu numaranız, il ve ilçe olarak adresiniz), mesleki deneyim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, yabancı dil yeterlilikleriniz, aldığınız sertifikalar, kurslar ve diğer beceriler ve yeterlilikleriniz, katıldığınız sertifika programları (kurs, seminer vb., diğer ödül ve takdirler), askerlik durumunuz ve özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler, özlük bilgileriniz (daha önce çalıştığınız iş yerleri, pozisyonunuz, deneyimleriniz, çalışma tarihleri, ayrılma nedeniniz), referans bilgileriniz, ücret beklentiniz, başvurulan pozisyona yönelik mülakat sorularına verdiğiniz yanıtlar, görüşme notları bilgileriniz işlenecektir.

Şirketimizce işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler ve pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, üye olunan dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı öneriyoruz. Bizimle paylaşacağınız referanslarınız ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz, bilişim teknolojileri veya uzmanlık gerektiren danışmanlık, ürün veya hizmet tedariki konularında destek aldığımız yurt içi ve yurtdışındaki tedarikçilerimizle, ayrıca görevli kamu kurum ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı/haklarınızı kullanabilmek amacıyla ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

  1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi; e-posta ile yapacağınız başvuruların sistemlerimize kaydedilmesi ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin dijital ortamlara kaydedilmesi ile otomatik yollarla elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerle iş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

  1. Haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu şirketin Mustafa Kemal Mahallesi, 2141 Cad. Molmed Plaza Apt. No: 15/5 Çankaya/Ankara adresine yazılı başvuru yaparak veya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Close-up of business executives shaking hands