';
side-area-logo

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Dayanışma Projeleri

Ulusal Ajansın teklif çağrısına çıktığı Avrupa Gönüllülük Projeleri (ESC) – Dayanışma Projeleri gençleri, yaşadıkları yerlere dair farkındalıklarını artırarak yerellerindeki sorunları tespit etmeleri ve bu sorunların çözümü için sorumluluk almaları yönünde teşvik eder.

Kriterleri karşılayan gençlerin, yaşadıkları bölgelerdeki problemleri çözmek ve bu bölgelerde Avrupa Birliği standartlarını yakalamak için çevre, iklim, iletişim, insan hakları, sağlık, eğitim gibi birçok alandaki projeleri Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı tarafından desteklenir.

erasmus+

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2020 / 30.04.2020 / 01.10.2020 – Saat: 13:00 (Türkiye saati)

Program Bütçesi 376.600.000 Avro
Azemi Destek
Azami Destek Oranı  
Proje Süresi 2 - 12 ay
Programın Hedefleri Genel Hedef: : Gençlerin kendi yerellerinde mevcut sorunlar için sorumluluk alabilir olmalarını sağlamak
Özel Hedef: Gençlerin yerelden başlayarak yaşadıkları toplumu analiz edip sorun tespiti yaparak çözümler üretmelerini ve aktif hayata katılım göstermelerini desteklemek
Uygun Başvuru Sahipleri ● 18 – 30 yaş arası Avrupa Dayanışma Portalı’na kayıtlı en az 5 gençten oluşan gruplar
● Gruplar adına kamu ve özel kuruluşlar
Uygun Faaliyetler Yerelde belirlenen soruna ilişkin faaliyetler,

Erasmus+ Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Avrupa Gönüllülük Projesi Nedir?

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı, genç grupların bir alanda değişim hedefleyerek bu doğrultuda projelerini başlatıp, yapılan çalışmalar ile birlikte geliştirip güncelledikleri en sonunda ise bölgelerinde uygulamaya geçtikleri bir gönüllü Avrupa Birliği projesi çeşidi olan Erasmus+ programı projesidir.

Kimler katılımcı olabilir? Şartlar nelerdir?

Avrupa Dayanışma Programı için dahil olduğu ülkelerden herhangi birinde ikamet eden, 18 – 30 yaş arasında en az 5 gençten oluşan gruplar projeye katılım sağlayabilir. Katılımcılar için üst kişi sayısı sınırı yoktur. Genç gruplar adına kamu ve özel kuruluşlar da başvuru yapabilir. Program boyunca gönüllü ya da profesyonel birkaç projenin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında gençlere destek verebilir fakat grubun üyesi olamaz, gençler adına başvuru yapan kuruluşlarla bağlantısı bulunmaz.

Projenin süresi nedir?

Projenin süresi 2 ile 12 ay arasında değişmektedir.

Neler yapılır? Kazanımlar nelerdir?

Avrupa Dayanışma Birliği projesi için katılımcılardan yerelde görülen temel sorunlardan birini ele almaları beklenir. Katılımcıların çevre sorunları, iklim krizi, kuşaklar arası iletişim kopukluğu, toplumsal refah, nesli tükenen türler, mülteci hakları ve sorunları gibi genel konularla birlikte COVID-19 gibi daha güncel konuları projelerinde ele alabilmeleri için kendi yerellerine hakim olması, derinlemesine gözlemler yapması ve elde ettikleri bilgileri analiz becerisine sahip olması gerekir. Katılımcılar ancak bu süreçlerin ardından bölgesel sorunları tespit edebilir ve uygun çözümler üretebilir niteliklere sahip olurlar. Proje yerelde gerçekleşse de program Avrupa Katma Değerinin öne çıkarılmasını beklemektedir.

Hibe neleri kapsar?

Hibe; projenin yönetim masraflarını, koç masraflarını ve istisnai masrafları karşılar.

Başvurular ne zaman yapılır?

Hareketlilik 3 ayrı dönemde gerçekleştirilir. 1 Mayıs-30 Eylül dönemi için 5 Şubat, 1 Ağustos-31 Aralık için 30 Nisan, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi için 1 Ekim Belçika saati ile 12:00 son başvuru tarihleridir.

Projeye Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

Pasaport işlemlerinin uzun süreceği dikkate alınarak pasaportunuz hazır bir şekilde projelere başvuru yapmak daha sağlıklı olacaktır. Başvuru yapmak için Organizasyon Kimliği (OID) gereklidir. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında daha önce herhangi bir Erasmus+ programına başvurusu bulunan kişilerin OID’leri mevcuttur. Başvurular çevrim içi formatta Avrupa Komisyonunun internet sayfasından gerçekleştirilir. İşlemler esnasında güncel Avrupa Dayanışma Programı Rehberi dikkate alınmalıdır. İstenen ek belgelerin elden teslim edilmeyeceği, başvuru formu ile beraber sisteme yükleneceği unutulmamalıdır. Ulusal Ajans, teklif çağrısı dönemlerinde bu süreçlere yardımcı olması amacıyla bilgilendirici toplantılar düzenlemektedir. Toplantılara dair duyuruların internet sitesinden takip edilmesi ve oturumlara katılım gösterilmesi başvuruların eksiksiz tamamlanması için faydalı olacaktır. Daha fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için 0312 922 02 20 telefon numarasından ya da info@sundanismanlik.net mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kayıt ile ilgili daha fazla bilgi için; https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

Her Proje Kabul Edilir Mi?

Başvuruların Turna Proje Yönetim Sistemi’nde yer alan uygunluk kriterlerinin tamamına uyması beklenir. Bu kriterlere uymayan başvurular değerlendirilmez, reddedilme sebepleri yazılı olarak taraflara bildirilir. Bu aşamayı geçen başvurular gönüllü Avrupa Birliği projesi kapsamında bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilir ve puanlama yapılır. En yüksekten en düşüğe doğru sıralanan başvurulara sırayla hibe verilir. Sonuçlar taraflara bildirilir.

Projem Kabul Edildi, Ne Yapmalıyım?

Gönüllü Avrupa Birliği projesi kapsamında kabul ve yedek listelerinin resmi bildirimlerinden sonra tarafların sözleşme yapabilmeleri için talep edilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Sözleşmelerin Ulusal Ajansa iletilmesinden sonra başvuru sahipleri yararlanıcı konumuna geçer ve belirlenen hibelerin dağıtımı başlar.