';
side-area-logo

İthal Şehadetnamesi Talebi ve Nihai Kullanım Sertifikası

İthal Şehadetnamesi Talebi ve Nihai Kullanım Sertifikası Nedir?

Türkiye’nin de dâhil olduğu ve uluslararası nitelik taşıyan Wassenaar düzenlemesi çerçevesinde kitle imha silahları veya silah üretiminde kullanılabilecek işlenmemiş malzemelin transferinde gerekli olan İthal şehadetnamesi İthalat Yönetmeliğinin 13. Maddesi gereğince söz konusu materyallerin transferinde gereklilik taşır

ticaret

Nasıl başvuru yapılır?

Bu düzenleme gereğince söz konusu eşyanın ithalatından önce ihracatçı firma/firmaların talebi üzerine, ithalatçıların Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bu lisansı alması gerekmektedir. İthal şehadetnamesi ithalat sırasında alınması gereken belgelerden harici olarak başvuru usulü ile alınır.

Nihai kullanım sertifikası ise yine Wassenaar düzenlemesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca ithalatçı taraf veya taraflardan zorunlu olarak gösterilmesi gereken bir belge olup kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanabilecek bir malzeme veya teknolojinin sevkiyatı sırasında çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için istenen belgedir.

İthal Şehadetnamesi Talebi ve Nihai Kullanım Sertifikası Tasdik süreci nasıl işler?

Nihai kullanım sertifikasının ihracatçı tarafa iletilmesi gerektiğinden yine malın transferi sırasında Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen zorunlu belgelerden harici olarak istenmesi ve onaylanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, İthal şahadetnamelerinin tasdik edilmelerine müteakiben firmalara yazılan yazılarda, tasdik edilen ithal şehadetnamelerinin; kiki adet beyaz nüshasının ihracatçı firmaya gönderilmesi ile birlikte, bir kırmızı nüshasının ilgili gümrük idaresine ibrazı ile alınacak olan “Tesellüm Teyidi Vesikası”nın ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına intikal ettirilmesi gerektiği, İthal şehadetnamesinin, gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken diğer belgelerin yerine geçemeyeceğinin bilinmesi gereklidir.

Wassenaar düzenlemesi kapsamında, ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu düzenlemenin içeriklerinin yerine getirilmesi taraflardan beklenmektedir. Kitle imha silahları veya bu silahların yapımında kullanılabilecek maddelerin ihracatı veya ithalatı için Wassenaar düzenlemesine dahil olan ülkeler arasında İthal şehadetnamesi alınması bir zorunluluktur.

Başvuruda gereken belgeler nelerdir?

Resmi Gazete’de 31 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, 30995 sayılı Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ’in 3. Maddesine binaen ithalatçılar mevzuatın EK-1’inde yer alan başvuru dilekçesiyle beraber, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekâletname örneği ile Ticaret Bakanlığına müracaat ederler. Bu sertifikanın Türkçe bir nüshası da başvuruya eklenmelidir.
Başvuru sonrasında devam eden süreç tarafımızca takibe alınacak ve belgelerin zamanında tam olarak firmaya ulaştırılması sağlanacaktır. İthal şehadetnamesi alınması için gereken bilgi ve belgelerin detaylarını öğrenmek için lütfen birimlerimizle irtibata geçiniz.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.