';
side-area-logo

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM)

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğinde yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün ya da ürün grubu geliştirme amacı taşıyan proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek 150.000 TL
Proje Süresi 6 – 9 Ay (1. Faz)
Programın Hedefleri İhracatta ileri teknoloji sınıfına ait ürünlerin payının artırılması
Uygun Başvuru Sahipleri Sermaye şirketleri
Yükseköğretim kurumları
Kamu araştırma merkezleri / enstitüleri

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Nedir?

SAYEM, hedeflenen ileri teknolojiler doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamunun işbirliği kurarak katma değeri yüksek ürünler ya da ürün grupları geliştirmek için bir ağ kurmayı hedeflemektedir.

Oluşum 2 faz içermektedir;

1. Faz: İşbirliği ve ağ kurma, kapasite geliştirme

2. Faz: Ürün ve teknoloji geliştirme, demonstrasyon ve üretim hazırlığı, rekabet artırıcı iş geliştirme

İlk fazda özel sektör liderliğinde üniversite ve kamunun işbirliği ile alanında uzmanlaşmış ar-ge ve yenilik ortaklıkları kurularak yüksek teknolojili ürün yada ürün grupları geliştirmek için yol haritası hazırlanması planlanmıştır. Oluşan Ürünleştirme Yol Haritalarının başarılı kabul edilmesi halinde projeler 2. fazda açılacak çağrılara başvuruda bulunabilirler.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programda, alanında uzmanlaşmış ar-ge yenilik ortaklıklarında özel sektör öncülüğünde üniversite, kamu kurumları, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici şirketi ve TTO’lar yer alabilir.

Sayem ortaklığı adına başvuru yapan kuruluşların en az birinin ve tercihen daha fazlasının;

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ar-ge merkezi olması,

-Son 3 yılda sektörde dikkat çekecek yurt içi ya da yurt dışı satışa sahip olması,

-Ürün geliştirme ve yaygın satış ağı bulunması,

-Hedeflenen ürünün teknolojisinin mülkiyet haklarını elinde bulundurması,

-1004 – TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı başvurusu yapmış olması gerekir.

Projeye başvurabilmek için pazar payında söz sahibi olacak ölçekteki firmalar, yan sanayi temsil gücü olan KOBİ’ler, yenilikçi teknogirişimler, potansiyel müşteri temsilcileri, üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri veya TTO’lar ile ortaklık kurulması başvurularda tercih sebebidir.

Destek Kapsamı Nedir?

SAYEM, projelere en fazla 2.000.000 TL olmak üzere destek sunar. Tek proje için üst limit 150.000 TL’dir. Destekler harcama sonrası ödeme yöntemiyle gerçekleştirilir. Teminat sunulması halinde toplam bütçenin %25’ini geçmeyecek şekilde ön ödeme gerçekleştirilebilir.

Bütçe 1. faz için, personel giderleri, seyahat giderleri, alet – ekipman, yazılım ve yayın alım giderleri, danışmanlık ve hizmet alımları, toplantı tanıtım organizasyon giderleri ve genel giderleri kapsar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük ölçekli işletmeler destekten %100 oranında faydalanabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Çağrılar yapıldıktan sonra başvuru süreci başlar. En fazla 4 ay (2+2) sürecek şekilde başvurular kabul edildikten sonra 2 aylık değerlendirme sürecine geçilir. Başvurular projelerin teknolojik / teknik yeterliliği, yapılabilirliği ve etkisi bakımından değerlendirilir. 1. fazın 6 – 9 ay arasında tamamlanması gereklidir. 1. faz sonuçlarının değerlendirmesinin ardından uygun bulunan projeler için 2. faz dönemi başlar.