';
side-area-logo

TURİZM YATIRIM TEŞVİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülke turizminin gelişmesi için turizm alanında yatırım yapmak isteyen firmalara birtakım turizm yatırım teşvikleri sunmaktadır. Turizm alanına yapılan bu desteklerin amacı hem ilgili işletmeleri hem de ülkeyi kalkındırmaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini belirleyen mevzuat kapsamında herhangi bir kredi uygulaması bulunmamakta olup ülkemizde gerçekleştirilecek turistik tesis yatırımları, ülke turizmi açısından beklenen yararı sağlayabilmek amacıyla saptanan belli niteliklerin gerçekleştirilmesi halinde desteklenmektedir. Buna göre; üzerinde turistik tesis yapılmasına imar yasaları ile getirilen engel bir durumu bulunmayan bir arazide, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair 2005/1 no’lu Tebliğ hükümlerine uygun olarak projelendirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım ve/veya işletme belgesi almış olan turistik tesis yatırımları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda yer alan Teşvikler ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Turizm Yatırım Teşvik Belgesi almak kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Teşvik Kararları ile belirlenen teşviklerden yararlanabilirler.

Turizm Bakanlığı yatırım teşvikleri aşağıdaki gibidir:

  • KOSGEB kapsamında yatırımcıya sağlanan inisiyatif ve hizmetler
  • Bakanlar Kurulu kapsamında turizm ile uğraşan yatırımcılara sağlanan turizm teşvik destekleri
  • Yurt içi ve yurt dışında ülkeye turistlerin gelmesini sağlayacak tanıtım fuarlarına katılım için gereken hizmet ve destek
  • Emlak vergisi konusunda bazı muafiyetler
  • Turizm teşvik kanunu kapsamında turizm işletmecilerine sağlanacak bazı teşvikler
  • Türkiye İhracat Kredi Bankası aracılığı ile yatırımcıya sağlanacak turizm teşvik kredisi

Hizmet sektörü içerisinde yer alan Turizm Yatırım Teşvik Belgesi sahibi turizm işletmeleri KOSGEB çatısı altında teşvik ve destek projelerinden yararlanacaktır. Geri ödemeli veya ödemesiz olarak teşvik ve kredi hizmetleri turizm ve yatırımlara yönelik belirli kurallar çerçevesinde sağlanacaktır. Kullanılan kredilerin faiz uygulanmadan uzun vadede ödenebilmesi mümkündür. Bazı krediler Turizm Bakanlığı yatırım teşvikleri kapsamında geri ödemesiz olarak turizm sektöründeki işletme ve otellere sağlanacaktır.

09.08.2005 gün ve 259001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone gurubuna uygulanan tarife arasındaki farkın hazinece karşılanması için Turizm Yatırım Teşvik Belgesi sahiplerinin ilk müracaatlarında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile turizm yatırım teşvikleri kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Turizm Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için;

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11608/turizm-tesvikleri.html