';
side-area-logo

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teklif çağrısına Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” tahtında uygulanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine yönelik 500 milyon TL (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi

Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 50 milyon TL) ve üzeri Yatırımlarını konu alan proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif

 

Program Bütçesi

Proje Bazlı Değerlendirilecektir.
Asgari Destek 50 milyon TL
Azami Destek Oranı Proje Bazlı Değerlendirilecektir.
Proje Süresi Proje Bazlı Değerlendirilecektir.
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 50 milyon TL
  • Sabit yatırım öngören Özel Sektör Kuruluşları (firmalar)
Son Başvuru Tarihi Sürekli Aktif

 

 

 

 

Program Kapsamında Desteklenecek İstisnalar

 

• Gümrük vergisi muafiyeti

• KDV istisnası

• KDV iadesi

• Vergi indirimi veya istisnası

• Sigorta primi işveren hissesi desteği

• Gelir vergisi stopajı Desteği

• Nitelikli personel desteği

• Faiz veya kâr payı desteği

• Sermaye katkısı

• Enerji desteği

• Kamu alım garantisi

• Yatırım yeri tahsisi

• Altyapı desteği

• Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması

• Hibe desteği